Özel Durum Açıklaması

18.10.2011

Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında

Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 üzerinden, 8,92'den (%89,15) 9,10'a (%91,02) yükseltilmiştir.

Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu , Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık 2010 2011
Pay Sahipleri 0,25 8,77 8,78
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 9,36 9,79
Menfaat Sahipleri 0,15 9,57 9,73
Yönetim Kurulu 0,25 8,05 8,08
Toplam 1,00 8,92 9,10

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.