Maddi Duran Varlık Satımı

31.10.2011

Maddi Duran Varlık Satımı

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Hatay İli, İskenderun İlçesi, Düğünyurdu Köyü, 2402 parsel sayılı gayrimenkul
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.09.2011
Toplam Satış Bedeli : 5.252.000 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0.66
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.06
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 57.54
Satış Koşulları : Nakit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.10.2011
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Elden çıkarılacak kıymetlerde takip edilen gayrimenkulün satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : Maliyet hesaplamalarından sonra belirlenecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : Yusuf Dönmez-Özcan Aslan
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Yok
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 3.400.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.