Özel Durum Açıklaması

16.11.2011

Gayrimenkul Satış Karı Kullanımı Hakkında

Bankamıza ait, Hatay ili, Düğünyurdu Köyü 2402 parselde kayıtlı taşınmazın 5.252.000 TL bedelle 31.10.2011 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işleminden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen gayrimenkul satış karı 4.451.609,87 TL olup bu tutarın yüzde 75'i olan 3.338.707,40 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.