Maddi Duran Varlık Satımı

17.11.2011

Gayrimenkul Satış Karı Kullanımı Hakkında

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Hatay İli, İskenderun İlçesi, Düğünyurdu Köyü, 2402 parsel sayılı gayrimenkul
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.09.2011
Toplam Satış Bedeli : 5.252.000 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0.66
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.06
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 57.54
Satış Koşulları : Nakit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.10.2011
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Elden çıkarılacak kıymetlerde takip edilen gayrimenkulün satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 4.451.609,87 TL (kar)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen gayrimenkul satış karı 4.451.609,87 TL olup bu tutarın yüzde 75'i olan 3.338.707,40 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.11.2011
Karşı Taraf : Yusuf Dönmez-Özcan Aslan
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : yok
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 3.400.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.