Özel Durum Açıklaması

23.11.2011

Bankamızın Dünya Bankasından temin edeceği kredi hakkında

Bankamızın Dünya Bankasından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle temin etmeyi ve Türkiye genelinde özel sektör firmalarının yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve/veya enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırmayı planladığı, 200 milyon ABD Doları eşdeğeri "Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı" kredisi Dünya Bankası Yönetim Kurulunca 22 Kasım 2011 tarihinde onaylanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.