Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

27.02.2013

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.02.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi : 26.03.2013
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 0,0545500 0,0463600
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi : 27.03.2013
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 168.000.000,000 15,27272

Bankamızın 27.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;" 2012 yılı net karı olan 307.263.663,43 TL'nin ana sözleşmemizin 55'inci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasına, birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 228.000.000,-TL'nin ödenmiş sermayenin %5,45'ine denk gelen brüt 60.000.000,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %15,27'sine denk gelen 168.000.000,- TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 1.100.000.000,-TL'den 1.300.000.000,-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanmasına, 60.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 27.03.2012 tarihinden itibaren başlanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına" karar verilmiştir. 2012 yılına ait Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.