Özel Durum Açıklaması

05.12.2011

Dünya Bankası ile imzalanan kaynak sözleşmesi hakkında

Bankamızca, Türkiye genelinde özel sektör firmalarının yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve/veya enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımlarının finansmanı için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle Dünya Bankasından temin edilen 200 milyon ABD Doları eşdeğerindeki (100 milyon ABD Doları ve 69,3 milyon Euro) "Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı"na ilişkin kredi sözleşmesi 5 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.