Özel Durum Açıklaması

27.12.2011

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Anasözleşme Değişikliği

Bankamızın 27.12.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

"Bankamızın 1.000.000.000,- TL kayıtlı sermayesinin, yapılması öngörülen sermaye artışı da dikkate alındığında 2012 yılı içinde 1.000.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanını aşacağı, Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve düzenlemeleri ile Bankamız hedef ve öngörüleri ışığında; Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000,-TL olarak tespitine, buna bağlı olarak ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesinin ekli tadil tasarısında düzenlendiği şekilde ana sözleşmemizin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ve Sanayi Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesine, öngörülen gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik olarak Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

Bankamız ana sözleşmesinin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.