Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

27.02.2013

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.02.2013
Mevcut Sermaye (TL) : 1.100.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 1.300.000.000,000
Pay Grup Bilgileri : Mevcut Sermaye (TL)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 : 1.100.000.000,000
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) : 32.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) : 2,90909
Verilecek Menkul Grubu : ---
Yedek Akçeler (TL) : 32.000.000,000
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) : 168.000.000,000
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) : 15,27272
Verilecek Menkul Grubu : ---

Bankamızın 27.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;"Bankamızın 2.500.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 1.100.000.000,-TL sermayesinin, 200.000.000,-TL artırılarak 1.300.000.000,-TL'sına yükseltilmesine, artışın 168.000.000,-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2012 yılı karından, 32.000.000,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.