Özel Durum Açıklaması

31.01.2012

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Anasözleşme Değişikliğine ilişkin BDDK ve SPK onayı hk.

Bankamızın 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup onaylanan tadil metni ekte sunulmuştur. Tadil ile ilgili süreç devam etmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.