Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

27.02.2012

2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27/02/2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011 / 31.12.2011
Tarihi : 26/03/2012
Saati : 16.00
Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı-İstanbul

GÜNDEM

 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
 2. Banka'nın 2011 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
 3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
 4. Banka'nın 2011 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
 5. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 8. Denetçilerin seçimi
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Ana Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 11. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması,
 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.