Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

27.02.2012

Sermaye arttırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27/02/2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1.000.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 800.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 1.100.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : -
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : -
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 300.000.000,00
Temettüden (TL) : 137.000.000,00
İç Kaynaklardan (TL) : 163.000.000,00
Olağanüstü Yedeklerden : 163.000.000,00
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 37,50
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Bankamızın 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesi Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Bankamızın 27.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Bankamızın 1.000.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanının, Genel Kurul'ca onaylanması halinde, 2.500.000.000,-TL'ye çıkartılmasını müteakiben ödenmiş 800.000.000,-TL sermayesinin, 300.000.000,-TL artırılarak 1.100.000.000,-TL'sına yükseltilmesine, artışın 137.000.000,-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2011 yılı karından, 163.000.000,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.