Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

28.02.2012

Kar payı dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27/02/2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 137.000.000,00
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 17,13
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 45.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :
Brüt (TL) : 0,05625
Net (TL) : 0,04781
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Genel Kurul'a teklif edilecek nakit temettü dağıtım tarihi  28.03.2012

27.02.2012 tarih ve 18:10:56 saatinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili açıklamamız, herhangi bir değişiklik yapılmadan, tabloda yer alan "Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi " bölümüne, açıklama kısmında belirttiğimiz Genel Kurul'a teklif edilecek nakit temettü dağıtım tarihi eklenerek tekrar gönderilmiştir.

Bankamızın 27.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; " 2011 yılı net karı olan 255.341.844,22 TL'nin ana sözleşmemizin 55'inci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasına, 137.000.000,- TL'nin Bankamızın 1.000.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Genel Kurul'ca onaylanması halinde, 2.500.000.000,-TL'ye çıkartılmasını müteakiben, Bankamız sermayesinin 800.000.000,-TL'den 1.100.000.000,-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanmasına, 45.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 28.03.2012 tarihinden itibaren başlanmasının ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına" karar verilmiştir.

2011 yılına ait Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.