Genel Kurul Toplantısı Sonucu

26.03.2012

2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 26/03/2012

Bankamızın 26.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

 1. Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
 2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesine uygun olarak yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan üye seçimleri onaylanmıştır.
 4. 2011 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
 5. Karın dağıtımı konusunda; "2011 yılı net karı 255.341.844,22 TL'nin Banka Ana Sözleşmesi'nin 55'inci maddesine göre ayrılmasına ve dağıtılmasına, birinci ve ikinci k r payları toplamı olan 182.000.000,-TL'nin ödenmiş sermayenin %5.625'ine denk gelen brüt 45.000.000,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %17.13'üne denk gelen 137.000.000,- TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 800.000.000,-TL'den 1.100.000.000,-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve 2011 yılı 137.000.000,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben, 45.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımına ise 28.03.2012 tarihinden itibaren başlamasına," karar verilmiştir.
 6. Yönetim Kurulu ve Denetçiler, 2011 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
 7. anka Ana Sözleşmesi'nin 14 ve 15. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Adnan Bali, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Mehmet Coşkun Cangöz, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Ertan Burhanettin Kantar, Sayın Yonca Koçak, Sayın Habip Fevzi Onat, Sayın Uygar Şafak Öğün, Sayın Mehmet Şencan, Sayın Mustafa Baran Tuncer, Sayın Durmuş Yılmaz üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
 8. anka Ana Sözleşmesi'nin 30. maddesi uyarınca Denetçiliklere Sayın Volkan Kublay ve Sayın Hamide Esma Uygun Çelikten bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
 9. önetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.000 TL (yedibintürklirası), Denetçilere aylık brüt 5.500 TL(beşbinbeşyüztürklirası) tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır.
 10. Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 5. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının arttırımına ilişkin tadili, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19.01.2012 tarih ve 1468 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2012 tarih ve 1146 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 09.02.2012 tarih ve 1055 sayı ile onayından geçmiş hali ile onaylanmıştır.
 11. 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.