Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

26.03.2012

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 45.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,056250
Net (TL) : 0,047810
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 28/03/2012

Bankamızın 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin 26.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısındanakit kar payı ile ilgili olarak;

"Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 182.000.000,-TL'nin ödenmiş sermayenin %5.625'ine denk gelen brüt 45.000.000,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, 45.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımına 28.03.2012 tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.