Özel Durum Açıklaması

28.02.2013

Bağımsız Üye hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında, Bankamız Denetim Komitesi Üyeleri Sayın Murat Bilgiç, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Mustafa Baran Tuncer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kabul edilmektedirler.Ayrıca, 26 Mart 2013 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısında, söz konusu Tebliğ gereğince, halen Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Yonca Koçak'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak sunulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.