SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

04.06.2012

Sermaye arttırımı sebebiyle Kurul kaydına alınma hk.

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2500000000
Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 800000000
Ulaşılacak Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 1100000000
Sermaye Artırım Tutarı (TL) : 300000000
Bedelli (TL) : 0
Bedelli (%) : 0
Bedelsiz (TL) : 300000000
Bedelsiz (%) : 37,500
Sermaye Azaltım Tutarı (TL) : 0
Sermaye Azaltım Oranı (%) : 0
Kayda Alma / Onay Tarihi : 31/05/2012

Bankamızın 2.500.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 137.000.000,-TL'sinin 2011 yılı karından, 163.000.000,-TL'sinin olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 800.000.000,-TL'den 1.100.000.000,-TL'na arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 300.000.000,-TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak kurul kaydına alınmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.