Özel Durum Açıklaması

30.05.2013

Açılan dava hakkında

Bankamızın 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen "2012 yılı Karının Dağıtımına" ilişkin gündem maddesinde, bir adet kurucu intifa senedine isabet eden kar dağıtımına ilişkin kısmın iptali için dava açılmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.