Özel Durum Açıklaması

15.06.2012

Açılan dava hakkında

Bankamızın 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oyçokluğu ile kabul edilen "2011 yılı Karının Dağıtımına" ilişkin gündem maddesinde, bir adet kurucu intifa senedine isabet eden kar dağıtımına ilişkin kısmın iptali için dava açılmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.