Özel Durum Açıklaması

29.06.2012

TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. birleşme işlemi hakkında

İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devri Şirketlerin Genel Kurullarında onaylanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.