Özel Durum Açıklaması

03.07.2012

Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imzalanan kredi sözleşmesi hakkında.

Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında Türkiye genelindeki tarıma dayalı KOBİ'lerin işletme sermayesi ve yatırımlarının finansmanında kullanılacak ve 100 milyon Euro tutarında olan paketin ikinci bölümünü oluşturan 50 milyon Euro tutarındaki kofinansman sözleşmesi 3 Temmuz 2012 tarihinde imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.