Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

14.06.2013

Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması

SPK Başvuru Sonucu : Onay
Mevcut Sermaye (TL) : 1.100.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 1.300.000.000,000
SPK Onay Tarihi : 14.06.2013
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Mevcut Sermaye (TL) : 1.100.000.000,000
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) : 32.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) : 2,90909
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) : 168.000.000,000
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) : 15,27272

Bankamız sermayesinin 1.100.000.000 TL'den 1.300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 200.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarih ve 20/657 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.