Finansman Kaynakları ve Kriterler

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projelerine Kullandırılan Kaynaklar

1. Sektör Spesifik Krediler

Avrupa Yatırım Bankası - Çevre ve Enerji Kredisi - 150 Milyon Euro

Avrupa Yatırım Bankası'ndan 150 milyon Euro'luk "Enerji Verimliliği, Çevre ve Yenilenebilir Enerji Kredisi" (14/12/2009)

Türkiye'nin ISO 14001 Belgesi'ne sahip ilk karbon nötr bankası olan TSKB'nin, Avrupa Yatırım Bankası'ndan T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle temin ettiği 150 milyon Euro'luk kredinin sözleşmesi, 10 Aralık 2009 tarihinde Lüksemburg'da imzalandı.

Avrupa Birliği'nin finansman kuruluşu sıfatıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarına uzun vadeli finansman sağlayan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası'na tahsis edilen toplam 300 milyon Euro tutarındaki "Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi"ne ilişkin anlaşma imzalandı.

Söz konusu kredi, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevre kirliliğini önleme ve çevreye olumlu etkisi olacak diğer projelerin finansmanında kullanılacak.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde temin edilen krediye ilişkin bir açıklama yapan TKSB Genel Müdürü Halil Eroğlu, "Son 5 yıl içinde enerji portföyümüzü önemli ölçüde geliştirerek, sağladığımız çevre ve yenilenebilir enerji kredileriyle Türkiye'de çevre konusunda sayıca en fazla projeye imza atmış banka konumundayız. Bu konuda yarattığımız katma değer, uluslararası platformlarda da büyük ilgiyle karşılanıyor ve destek görüyor. Bu anlamda AYB'den temin ettiğimiz 150 milyon Euro'luk krediyle Türkiye'de yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Dünya Bankası - Yenilebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi - 420 Milyon Euro

Dünya Bankası'ndan ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan 420 milyon USD'lik "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kredisi" (09/06/2009)

Türkiye'nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankası TSKB, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği alanlarında gerçekleştirilecek yatırımları finanse etmek üzere, Dünya Bankası'ndan 420 milyon dolar tutarında kredi temin etti. Söz konusu kredinin 350 milyon ABD doları tutarındaki bölümünü (210 milyon ABD Doları ve 109,6 milyon Euro) Dünya Bankası'ndan; geriye kalan 70 milyon ABD Doları tutarındaki bölümünü ise Dünya Bankası aracılığıyla Temiz Teknoloji Fonu'ndan (Clean Technology Fund-CTF) sağladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Dünya Bankası arasındaki Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredi Sözleşmesi, 9 Haziran 2009 tarihinde Ankara'da imzalandı.

T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde temin edilen 420 milyon dolarlık kredi, Türkiye genelinde özel sektöre ait firmaların yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği alanlarında gerçekleştireceği yatırımların finansmanında kullanılacak.

KFW – Çevre Kredisi – 75 Milyon Dolar

KFW'dan TSKB'ye 75(41+34) milyon ABD Doları tutarında "Enerji Verimliliği ve İklim Koruma Programı Kredisi" (31/12/2008)

TSKB, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ile 34 milyon ABD Doları tutarında ‘İklim Koruma Programı Kredisi' sözleşmesini imzaladı.

Türkiye genelinde, küçük çaplı hidro enerji ve rüzgâra dayalı enerji üretim projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlara finansman sağlamak üzere, TSKB’nin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle KfW'den temin edeceği 34 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin sözleşme, 30 Aralık 2008 tarihinde imzalandı.

Bu kredi, TSKB'nin KfW'den 15 Eylül 2008 tarihinde sağladığı 41 milyon ABD Doları tutarındaki ‘Yenilenebilir Enerji'nin Desteklenmesi, Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Kredisi'nin (Türkiye'de İklim Koruma Programı) ikinci dilimini oluşturuyor. Böylelikle bu kapsamda bu yıl içinde KfW'den temin edilen kredi tutarı 75 milyon ABD Doları'na ulaştı.

Fransız Kalkınma Ajansı – Enerji ve Çevre Kredisi – 50 Milyon Euro

AFD'den 50 milyon Euro tutarında "Enerji Verimliliği veYenilenebilir Enerji Kredisi" (07/10/2009)

"Türkiye'nin Çevreci Bankası" TSKB ve 60'dan fazla ülkede ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetlerini finanse eden Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'nın işbirliği çerçevesinde 50 milyon Euro değerinde kredi anlaşması imzalandı.

6 Ekim 2009 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında gerçekleşen imza törenine AFD Başkanı Jean Michel Severnio, TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu ve Fransa Başkonsolosu Herve Magro katıldı.

TSKB'nin sürdürülebilir kalkınma misyonunu destekleyen kredi sayesinde Türkiye'deki sera gazlarının salımının azaltılabilmesi için kullanılan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği oluşumu teşvik edilecek ve uzun süreli finansal kaynak sağlanacak.

Bu anlaşma aynı zamanda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında bilinç seviyesini yükseltmeyi ve bu çerçevede TSKB müşterilerini desteklemeyi amaçlayan ayrıntılı teknik yardım ve eğitim programlarını da kapsamakta. TSKB ve AFD arasında imzalanan anlaşma sonrasında, karbon varlık oluşumu ve enerji birikimleri de karbondioksit salımı azalması oranında izlenebilecek.

AFD Başkanı Jean Michel Severino; "Düşük karbon ekonomileri inşa etmek, AFD grubunun stratejik odak noktasında yer alıyor. Bugün, uzun süreli ortağımız TSKB ile imzaladığımız anlaşma, grubumun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gelişimini teşvik emek için başlattığı yatırım ana programının önemli bir bölümünü oluşturuyor. AFD Grubu, 2009 yılı süresince Türkiye'deki iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 200 milyon Euro tahsis edecek. Bu program, geçtiğimiz Nisan ayında AFD ve Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ve sera gazı salımlarını azaltmayı amaçlayan yatırımları desteklemeyi hedefleyen mutabakat kapsamında yer alıyor." dedi.

TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu; "Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı TSKB'nin öncelikleri arasında. 5 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de, 79 yenilenebilir enerji projesine finansman sağladık ve sürdürülebilir kalkınma projelerini destekledik. AFD'den temin ettiğimiz yeni kredi de bu alanlarda kullanılacak. AFD ile gelişen ortaklığımızdan mutluluk duyuyoruz, bu kaynaktan inovatif enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlayacağız." diye konuştu.

2. Genel Amaçlı Krediler

Avrupa Yatırım Bankası – Kobi Kredisi – 165 Milyon Euro

Özel sektöre ait imalat sanayii, tarıma dayalı sanayii, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası – KOBİ Kredisi – 100 Milyon Euro

Özel sektöre ait imalat sanayii, tarima dayalı sanayii, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır.

Enerji Verimliliği Projelerinde İstenen Uygunluk Kriterleri

Enerji Verimliliği Projelerinde İstenen Uygunluk Kriterleri

1. İlgili yatırımla yatırımın yapıldığı bölümde veya tüm tesis bazında en az % 20 oranında enerji tüketiminin azalmış olması veya,

2. Söz konusu yatırımla sağlanacak marjinal faydanın en az % 50'sinin sağlanacak enerji tasarrufundan oluşması,

3. Komple yeni yatırım olmaması, karşılaştırma yapılabilmesi için mevcut bir tesis üzerinde yapılacak her türlü iyileştirme, modernizasyon veya kapasite artırımı yatırımları ile sağlanacak enerji verimliliği projeleri,

4. Projenin asgari % 8 iç karlılık oranı sağlaması,

5. Proje için çevresel boyutta her türlü izinlerin(emisyon, deşarj, v.b.) ve çalışmaların yapılmış olması gerekmektedir.

Geri Ödeme Süreleri ve Tasarruf Oranlarına Göre Tipik Proje Kategorileri

Aşağıdaki tablo enerji verimliliği projelerinden beklenen tipik geri ödeme süreleri ve bununla paralel tasarruf oranlarını kategorize etmektedir.

Herhangi bir tesiste söz konusu proje tiplerinden bir veya birden çok adet proje aynı anda potansiyel olarak varolabilir.

Uluslararası finansal kaynaklar tipik bir enerji verimliliği projeler bütününden asgari % 20 miktarsal olarak enerji tasarrufu olmasını beklemektedir.

Bunun yanısıra alternatif olarak projenin toplam parasal faydaları içinde enerji verimliliği ile ilişkilendirilecek kısımlardan doğan parasal faydaların toplamdaki yüzdesinin asgari % 50 olması ifade eden alternatif bir koşul da söz konusudur.

Enerji Tasarrufu Oranı % Geri Ödeme Süreleri
Seviye 1 0-1 yıl Seviye 2 1-5 yıl Seviye 3 5 yıldan fazla Toplam
A Kategorisi İlgili sektörde teknolojisi ispatlanmış uygulamalar 4 2 3 9
B Kategorisi Diğer benzer sektörlerde teknolojisi ispatlanmış uygulamalar 3 2 1 6
C Kategorisi Araştırma ve geliştirme proje uygulamaları 2 5 7 14
Toplam 9 9 11 29
Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 • Kredi tutarı 420 milyon ABD doları eşdeğeridir. Kredinin 350 milyon ABD doları Dünya Bankası 70 milyon ABD doları ise Dünya Bankası tarafından yönetilen CTF – Temiz Teknoloji Fonu kaynaklıdır,
 • Kredi ile yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim ve enerji verimliliği projeleri finanse edilecektir,
 • Krediden yararlanabilecek yenilenebilir enerji projeleri rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gelgit, biomas, biogaz, çöp, hidrojen enerjisine dayalı olanlar ve düşük etkili hidroelektrik santralleridir,
 • Enerji verimliliği projelerin ilgili bölümde asgari % 20 enerji tasarrufu sağlamaları ya da projenin getirilerinin asgari % 50'sinin enerji tasarrufundan kaynaklanmalı kriterlerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir,
 • Bir projeye tahsis edilecek azami kredi tutarı 80 milyon ABD dolarıdır. Finansal kiralama olarak da kullanım mümkündür.
Avrupa Yatırım Bankası Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi
 • 150 milyon Euro eşdegeri tutarındaki kredi Euro ve ABD doları olarak kullanılabiliyor.
 • Kredi yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi, çevre kirliligini önleme ve enerji verimliligi projelerinin finansmanında kullanılıyor.
 • Krediden yararlanacak projelerin sabit yatırım tutarlarının 50 milyon Euro'yu aşmaması gerekmektedir. Kredi ile bir projenin azami %50 finanse edilebilmektedir.
 • Kredinin firmalara asgari vadesi 1 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 4 yıl olup vadenin projenin gereksinimine göre uzatılması mümkündür.
 • Finansal kiralama olarak kullanım mümkündür.
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 • Kredi tutarı 50 milyon Euro,
 • Kredi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim projeleri (10MW altında kapasiteye sahip hidroelektrik santralleri, 60 MW altında kapasiteye sahip rüzgar santralleri, biyokütle, jeotermal, güneş enerjisi, dalga, gelgit) ve enerji verimliliği projelerine finansman sağlanıyor,
 • Bir projeye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro'dur.
 • Finansal kiralama seklinde kullanım mümkündür.
Avrupa Yatırım Bankası KOBİ Kredisi
 • Kredi tutarı 165 milyon Euro esdegeri olup Euro ya da ABD doları olarak kullanım imkanı vardır.
 • Kredi ile KOBİ'lerin Türkiye çapındaki tüm yatırımları ile, çevre ve enerji sektörlerindeki yatırımlar yatırımcı profiline bakılmaksızın desteklenmektedir.
 • Finanse edilecek yatırımların tutarı 25 milyon Euro'nun altında olmalıdır.
 • Bir firmaya kullandırılabilecek azami kredi tutarı 12,5 milyon Euro'dur.
 • Kredi esnek bir vade yapısına sahiptir.
 • Finansal kiralama yapmak mümkündür.
Avrupa Yatırım Bankası Kobi Kredisi - 165 Milyon Euro

Kredi Kriteri: Finansman tutarı toplam Yatırım tutarının %50'sine kadar olup bir Firmaya en fazla 12,5 milyon Euro kullandırılabilinir. Çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında olmalıdır. Net sabit kıymetler 75 milyon ABD Doları'nın altında kalmalıdır.Yatırımların kişi başı gelir seviyesi Türkiye ortalamasının altında olan illerde gerçekleşmesi veya eğitim, sağlık sektörlerinde yapılması halinde 500 kişi şartı aranmaz.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kobi Kredisi - 100 Milyon Euro

Kredi Kriteri: Finansman tutarı toplam yatırım tutarının %50'sine kadar olup bir firmaya en fazla 5 milyon Euro kullandırılabilir. Çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında olmalıdır. Net sabit kıymetler 75 milyon ABD Doları'nın altında kalmalıdır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.