Enerji Verimliliği Projeleri

TSKB’nin Sürdürülebilir Bankacılık yaklaşımı, güçlü kurumsal yönetim ilkeleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile tüm paydaşlarına yönelik kalıcı değer üretmeyi hedefliyor.

Uygulamalar
Faydalar
 • Üretim miktarını sabit tutarak enerji tüketimlerini düşürdüğünden, birim sınai maliyet içindeki enerji payının azalması sağlanacak, böylece şirketin karlığına doğrudan etki sağlayacaktır.
 • Firmaların enerji fiyat değişimleri karşısında rekabet gücünü korunmasında çok önemli katkılar sağlayacaktır.
 • Ülkelerin daha az yeni enerji santrali kurması ve/veya elektrik ithal etmesine yardımcı olacaktır.
 • Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere diğer enerji türlerine olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olacaktır.
 • Karbon salımının veya havayı kirleten diğer kirletici gazların salımının azaltılmasına yardımcı olacaktır.
 • Mevcut ve ithal edilen kaynakların etkin kullanımını artıracaktır. (öz kaynakların kullanımına ağırlık verilmesi ve dış kaynaklara bağımlılığın azaltılmasına da olumlu etki sağlayacaktır.)
 • Birim enerji arzı başına yapılan harcamaların azaltılmasını sağlayacaktır.
 • Yeni enerji dönüşüm tesis gereksiniminin azaltılması mevcut enerji dönüşüm tesislerinin verimli kullanımının sağlanması) kaynaklardan elde edilen birim enerji başına yapılan harcamaların dağıtılması)
 • Birim maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır.(bunun sonucunda azalan sınai maliyetler firmayı sektöründe daha rekabetçi duruma getirecektir.)
 • Enerji kalitesinin yükseltilmesini sağlayacaktır.
 • Rekabet gücünün korunmasını sağlayacaktır. (Özellikle iç ve dış piyasada enerji arz ve taleplerinde)
 • Global enerji krizlerine hazırlıklı olunmasını sağlayacaktır.
 • Çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır.( enerji üretimi, iletimi, dağtımı ve kullanımı esnasında çevreye verilen zararların da birer maliyet unsuru olduğu dikkate alındığında, bu unsur maliyet etkinliğine de katkıda bulunacak ve verimliliği artıracaktır.)
 • Arge çalışmalarının gelişmesine ve yeni teknolojiler üretilmesine imkanlar sağlayacaktır.
 • Halkın “doğru ve bilinçli” seçim yaparak ekonomilerine katkı yapmaları sağlanacaktır.
 • Özgül enerji gereksiniminin azalması ile toplam enerji ihtiyacı azalacak(eşdeğer durumda), böylece enerji yatırım ihtiyaçları azalacaktır.
 • Yeni istihdam sahaları yaratılmasına katkı sağlayacaktır.
 • Enerji yoğunluğunun ciddi oranda azaltılmasının sağlayacaktır.
 • Ülkenin ekonomik bütçe dengesizliğinin giderilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
Enerji Tasarruf Etüdü

Enerji Tasarruf Miktarının Belirlenmesi :

Enerji Tasarrufu = (EV Yatırımı Öncesi Tüketim – EE Yatırımı Tamamlandıktan Sonraki Tüketim +/- Düzeltmeler)

 • Enerji tasarrufu hesaplaması yapılırken yatırımcı firma hesaplamada kullandığı varsayımları ve hesaplama yöntemi detaylarını TSKB’ye göndermelidir.
 • Kullanacağı teknoloji, satın alınacak makinelerin listesi ve toplam yatırım tutarı hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.
 • Projenin uygulama planı (başlangıç ve bitiş tarihleri, kredi için başvurduğu dönemde projenin durumu ve zamanlama ile ilgili notları) hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.
 • Enerji Verimliliği Oranı : [(Yatırım sonrası enerji tüketim miktarı – yatırım öncesi enerji tüketim miktarı) / Yatırım öncesi enerji tüketim miktarı)]= % 20 veya daha yüksek olmalıdır veya yatırımdan sağlanan mali faydanın (yatırımla sağlanacak mali fayda enerji miktarından olduğu gibi işçiliğin, genel giderlerin, firelerin, hammadde kulanımının, vs.nin azalmasından da sağlanabilmektedir) en az % 50’si enerji tüketim miktarının azalmasından (başka bir deyişle enerji verimliliği yatırımından) sağlanmalıdır.

Enerji Kullanımının Optimizasyonu

Firma içinde kullanılan ve firma içinde atmosfere bırakılan enerji miktarının tespiti, mevcut kullanıma alternatif enerji kullanım portföyü düzenlemesi, bu düzenleme için yapılacak yatırım tutarının tespiti ve bu yatırımın geri dönüş süresinin hesaplanmasıdır.

Temel amaçlar TL/1000 kcal olarak daha ucuz ve çevreci yakıtlara yönlenmek atık ısıdan maksimum ölçüde ön ısıtma ve ısınma v.b. faaliyetlerde yararlanmak, yanma verimi daha yüksek yakıtlara yönelmek, kojenerasyon sistemlerinin (elektrik + eksoz gazı + buhar + sıcak su) firmaya uygulanabilirliğinin araştırılmasından oluşmaktadır.

Bu amaca yönelik ilk aşamada firmanın mevcut durum itibari ile enerji kullanım portföyü oluşturulur.

Bu portföy üzerinden enerjilerin diğer ekonomik ve verimli enerji cinslerine ve teknolojilerne dönüştürme amaçlı yapılabilecek çözümler üzerine çalışmalar yapılmalıdır.

Yeni önerilen durumlar için aylık ve yıllık enerji giderleri hesaplanır. Ayrıca bu dönüşümler ve revizyonlar için gerekli yatırım tutarları saptanır. Böylece yapılan ekonomi ile yatırımların geri dönüş süreleri bulunmuş olunmaktadır..

Buna ilaveten verimli ve çevreci yakıtların kullanımından ötürü atmosfere atılan ekzoz gazlarının azaltılması da sistemin en önemli faydalarından birini teşkil etmektedir.

Örnek Optimizasyon Tablosu

ENERJİ CİNSİ BİRİM ALT ISIL DEĞER VERİM TL/1.000 Kcal
ELEKTRİK (SANAYİ)
Elektrik KWh 680 Kcal/kwh %99 0,142
YAKIT
Doğalgaz (OSB) Nm³ 8.250 Kcal/Nm³ %93 0,057
İthal Sibirya Kömürü Kg 7.000 Kcal/Nm³ %65 0,007
Yerli Linyit Kg 6.640 Kcal/Nm³ %65 0,084
Fuel Oil No.6 Kg 9.562 Kcal/Nm³ %80 0,113
Dökme Gaz (LPG-MİKS) Kg 11.000 Kcal/Nm³ %92 0,189
Dökme Gaz (LPG-FROPAN) Kg 11.000 Kcal/Nm³ %92 0,220
Motorin Kg 10.256 Kcal/Nm³ %84 0,263
Örnek Projeler
Sıra No Proje Adı Yıllık Tasarruf Oranı %) Yıllık Tasarruf Oranı (TEP) Toplam Yatırım Tutarı Geri Dönüş Süresi (Yıl)
1 Boyahane Atıksuyu Geri Kazanımı 26,64 6.992.966 256.310 0,122
2 Aydınlatma Sisteminde değişiklik 0,41 63,81 40.742 0,55
3 Mevcut Kompresör Dairesinin Havalandırılması 0,03 5,83 2.323 0,32
4 Chiller Değişimi 1,2 185,89 103.667 0,48
5 Kazan Yanma Ayarının Yapılması 4,5 704,94 21.812 0,07
6 Kızgın Yağ Hatlarında Isı Yalıtımları 0,18 27,69 13.333 0,79
7 Kazan Ekonomizer Yenilemesi 4,98 770,23 58.684 0,17
8 Kompanzasyon 0,6 93,17 135.000 1,25
9 Enerji İzleme Sistemi Kurulması 0,09 14,33 22.500 1,35
10 Kızgın Yağ hatları yalıtım revizyonu 0,41 64,45 66.667 0,89
11 Su Kulesi Rehabilitasyonu 0,04 7,46 20.833 2,4
12 BOPP Chiller Revizyonu 1,29 199,66 145.833 0,63
13 Su Kulesi Pompalarında hız kontrolu 0,15 23,47 30.000 1,05
14 Buhar Prosesinde reküparatör,flaş buhar ve Trim Uygulaması 32,6 769,0 152.621 0,6
15 Kazan Baca Gazlarının Ekonomizerden geçirilerek besi Suyu Sıcaklığının Yükseltilmesi 2,36 150 74.000 1,42
16 Atık Sıcak Sulardan Isı Geri Kazanımı 4,74 298 100.000 2,46
17 Baca Gazı Ekonomizer Uygulaması 13,0 1.531 127.000 0,37
18 Kazan Dairesinde 1 kW elektrik başına buhar üretiminin artırılması 5,0 293 8.333 0,125
19 Statik Boya Hatlarında Doğalgaz Tüketinin Azaltılması 10,0 280 10.000 0,11
20 Ofset Baskı Holüne Evoparatif Soğutma Sistemi 7,0 26 23.000 0,75
21 Ramöz ve Kurutma Makinelerinin Bacalarından Atılan Isının Geri Kazanılması 17,0 1.320 350.000 0,86
22 Frekans Konvertör Yatırımı 0,9 457 276.028 0,8
23 Eksik İzolasyonların Tamamlanması 7,5 4.011 237.036 0,13
24 Döner Fırın Elevatörlü Farin Besleme Sistemi 0,14 181 1.051.707 7,04
25 Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi 0,05 65 180.000 3,4
26 Aydınlatma Tasarruf Projesi 0,96 338 29.000 0,06
27 Kok Gazının Yüksek Fırın Gazına Dönüştürülmesi 4,56 55.433 92.000 0,08
28 Elektrofiltre ve Aspirasyon İyileştirmesi 0,078 942 418.000 0,5
29 Kırıcı Besleyici İyileştirmesi 0,001 10,11 20.381 1,97
30 Yüksek Fırın ve Çelikhane Gaz Hatlarında Hız Kontrolu 0,0109 182 7.490 0,05
31 Slab Fırını Modernizasyonu 0,32 5.342 876.254 0,4
Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi Nedir?

Elektrik, doğal gaz, su ve kanalizasyon maliyetleri, küçük veya çok az sermaye yatırımıyla azaltılabilir.

Basınclı hava, soğutma kule suyu, hvac , aydınlatma, soğutma ve buhar gibi sistemlerin maliyetlerini, bir çok uygulamayla azaltmak olanaklar dahilindedir.

Enerji yönetim sistemi, bu işletim bedelini en optimum şekilde kontrol ettirir.

Enerji Denetimi (Audit) nedir?

Fabrika üretim sürecinde, enerji maliyetlerinin, ekonomik olarak tanımlanması ve maliyet düşürücü çalışmaların, maliyetlerde indirim olanaklarının araştırılmasına Enerji Denetlemesi denir.

Bu olanaklar araştırılıp sonuçlandığında, elektrik, doğal gaz, buhar ve su sistemlerinde önemli maliyet düşmeleri gözlenir. Enerji Auditi, bedel indirim olanaklarını araştırmak için yapılan fizibilite çalışmasıdır. Tipik olarak enerji auditi, enerji faturalarının değerlendirmesini, enerji sistemlerinin yardımcı tesislerin kontrolünü, maliyet azaltmalarını ve geri ödeme süreleri için bir yazılı raporu, hesapları, değiştirilebilecek ürün referanslarını içerir.

Bir Enerji Auditinde aşağıdaki maddelerin olması gereklidir.
A. Enerji faturaları, faturalandırmanın doğruluğu, güç bedelleri ve cezalar incelenmelidir. Satış vergisi muafiyetleri araştırılmalıdır. Enerji tüketim alanları ve birim maliyetler değerlendirilmelidir.
B. Enerji Tüketim değerlerinin değerlendirilerek, aşırı tüketimlerin önlenmesi, termal depolama, kojenerasyon, çift yakıt gibi alternatif uygulamaların olabilirligi analiz edilmelidir.
C. Üretim mahalinin tecrübeli bir enerji denetçisi tarafından ziyaret edilmesi sağlanıp, önerileri değerlendirilmelidir. Bu ziyaret sırasında tüm sistemler, metotlar ve koşullar denetlenmelidir.
D. Soğutma, ısıtma, buhar ve basınçlı hava sistemlerinde kaçak dedektörü ile büyük kaçaklar araştırılıp önlenmelidir.
E. Potansiyel ısıtma ve soğutma kayıpları değerlendirilmelidir.
F. Yanma verim oranı ölçülmelidir.
G. Aydınlatılan alanlarda aydınlatma düzeylerinin ölcülüp yeterlilik veya fazlalığı tespit edilmelidir.
H. Calışma zamanları ve aydınlatma zamanları paralleliği ölçülüp, potansiyel tasarruf olup olmadığı araştırılmalıdır.
I. Güç, akış, sıcaklık, nem gibi parametrelerin ölçülerek, sistemlerin performansı ve değişken hız uygulamalarının adaptasyonu yapılmalıdır.
J. Toplanan bütün veriler tecrübeli enerji hesap kontrolörü yardımiyla değerlendirilmelidir.
K. Bir rapor yazılarak tüm yapılanlar, sonuçlar, öneriler ve izlenecek yollar kayıt altına alınmalıdır. Bazı raporlardan farklı olarak, Enerji Audit Raporları; tüm hesapları, en ince ayrıntılarıyla önerileri ve bazı dış kuruluşların yardımı olmadan uygulanabilecek ve maliyet düşürücü nitelikteki işlemleri kapsamalıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı, Haziran 2011’de ISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanmıştır ve ülkemizde TS EN ISO 50001 olarak Aralık 2011 de yürürlüğe girmiştir.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır. Haziran 2011’de Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ISO 50001:2011 standardı daha önce yayınlanmış olan TS EN 16001:2009 standardından içerik olarak çok büyük farklılıklar taşımamaktadır. En köklü değişiklik standart madde numaralarının tamamen değişmiş ve daha detaylandırılmış olmasıdır.

Standart; enerji temininden başlayarak tasarım ve tadilat yapılan, enerji performansına önemli etkisi olan ekipman, ürün ve hizmetlerin enerji tüketimi ve verimliliğinin faydalı ömrü hesaba katılarak değerlendirilmesi, enerji performansının ilk gözden geçirilmesi ve performansın izlenmesi için temel yıl (baseline) belirlenmesi, enerji politikasının, enerji verimli ürün ve hizmetlerin alımını ve enerji performansını geliştiren tasarımlara destek verilmesi, üst yönetimin yönetim temsilcisi yanında bir enerji ekibi oluşturması, ölçme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kalibrasyon gibi konular üzerinde durmaktadır.

Standart, organizasyonların, ticari ve endüstriyel binaların enerji performanslarını sürekli geliştirmelerine, kullanımlarını optimize etmelerine ve işletme maliyetini düşürmelerine yardımcı olmak ve dolaylı da olsa sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için tasarlanmıştır.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KİMLER İÇİN FAYDALIDIR?

Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin uygulanmasından fayda sağlayabilir.

ISO 50001 - büyüklüğü ya da coğrafik konumu ne olursa olsun, özel veya kamu, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren her kuruluş için uygundur. Enerji bağlantılı çalışmaları yoğun olan ya da Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin herhangi bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalabilecek kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir. Ülke ekonomilerindeki tüm ticaret ve sanayi sektörü kuruluşlarında uygulanması halinde dünyada kullanılan enerjinin %60 'nı kapsayacağı tahmin edilmektedir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Uygulamaya koyulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır, enerji tüketiminin azaltılması ile birlikte enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.

Cihaz ve ekipman kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir, israftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır, emisyon izleme ve raporlama için sistem hazırlanır ve uygulanır, enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

Kuruluşların enerji tüketimlerini yönetmek ve azaltmak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kullanmaları şu faydaları sağlayacaktır;

 • Enerji maliyetlerini azaltır.
 • Enerji tüketimini belirlemek, ölçmek ve yönetmek için yapısal bir kontrol yaklaşımı kullanılarak maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.
 • Sera Gazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur.
 • Mevcut ya da gelecekte gönüllü ya da zorunlu olabilecek enerji hedeflerine ya da sera gazı emisyonu kanunlarına ve paydaşlarınızın mevcut veya gelecekteki beklentilerine uyumu kolaylaştırır.
 • Enerji temininde güveni artırır.
 • Enerji risklerinize dair açıklarınızı anlamanıza ve kuruluşunuzun risk altında olduğu alanları görmenize yardımcı olur.
 • İş verimliliğinizin gelişimine katkıda bulunur.
 • Davranışsal değişiklikler yaratmak ve maliyet etkin teknik çözümleri sistematik olarak belirlemek ve önceliklendirmek suretiyle enerji tüketiminizi en aza indirerek; üretkenliğinizi artırmanıza katkıda bulunur.
 • Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir.
 • Kuruluşunuzda Enerji Yönetimi Politikası’na itibarı geliştirir ve enerji verimli düşünce yapısını kurum kültürü haline getirir.
 • Mevcut yönetim sistemlerinizle entegre edilebilir.

Enerji Yönetim sisteminizi mevcut yönetim sistemlerinizle entegre ederek, sürekli oto kontrol kurarak maksimum fayda sağlanabilir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON SÜRECİ NE KADAR SÜRER VE AŞAMALARI NELERDİR?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya koymak için gerekli süre yönetilecek proseslerin tipine, kullanılan enerji kaynaklarının türüne ve kuruluşun herhangi bir yönetim sistemine (Örn, ISO 9001:2008) sahip olup olmamasına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak bakıldığında bir ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaya koymak yaklaşık en az 5-6 ay sürer.

Sistemin kurulması bir 'enerji yönetimi' ve bu sistemi oluşturacak bir takımın belirlenmesini gerektirir. 'enerji yönetimi' sistemin kurulması için gerekli sürenin yaklaşık %15 ini alacaktır. Sistemin kurulmasının ardından süre ile ilgili tahminler kuruluşun belirdiği stratejiler ve uygulamak istediği projelere bağlı olarak değişecektir.

Tetkikler, diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi 2 aşamada gerçekleştirilir. Sertifikasyon tetkikinin ilk kısmını teşkil eden 1. Aşama tetkikinde, üst yönetim politikasına, dokümantasyon, süreçlere ve enerji tüketimini yönetmek için kullanılan prosedürlere bakılır.

Tetkikte, eğer varsa giderilmesi gereken zayıf yönleri belirler. Bu tetkik esnasında, kuruluş ve saha hakkında yeterli bilgiyi edinilmiş olacak ve 2. Aşama tetkik planı hazırlanırken göz önünde bulunduracaktır. Sertifikasyon tetkikin 2. Aşaması’nda, politika, dokümantasyon, süreç ve prosedürlerinizin etkin uygulamasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır ve bunun için kuruluşun her seviyesindeki çalışanlar ile mülakatlar gerçekleştirilir.

Başarı ile sonuçlanacak EYS tetkikin ardından, kuruluşun faaliyet kapsamı, sisteme dahil olan lokasyonları ve tetkik edilen standarda ilişkin referansı içeren bir sertifikaya sahip olacaktır. ISO 50001 sertifikası, 3 yıl sure ile geçerli olacak ve kuruluşun EYS’ne uygunluğunu devamlılığından emin olmak ve sistemin sürekli iyileşmesine katkıda bulunmak için yıllık gözetim tetkikleri gerçekleştirilecektir.

Bina Sertifikasyonları

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde planlanan, inşaa edilmiş ve edilmekte olan farklı yapı tipolojilerine uygulanan küresel kabul görmüş sertifikasyon sistemlerinin başlıcaları şunlardır.

LEED : (Enerji ve Çevresel Tasarımda Öncülük) ABD Yeşil Yapı Konseyi tarafından geliştirilmiştir. 91 ülkede uygulanan esnek ve katılımcı bir sistemdir. Bina yaşam döngüsü, tasarım, inşaat, işletim, yenidenkullanım süreçlerini kapsar. Silver, Gold, Platinium dereceleri vardır.

BREEAM : (Çevresel Değerlendirme Metodu) İngiltere kaynaklıdır. Enerji, İşletme, Sağlık, Ulaşım, Su kullanımı, Materyal kullanımı, Atık yönetimi, Arazi kullanımı, Kirlilik kontrolü başlıca performans kriterleridir. Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding dereceleri vardır.

GREENSTAR : Avustralya'da geliştirilmiştir. Sürdürülebilir bir emlak sektörünün geliştirilmesi ve piyasa temelli çözümler yoluyla yeşil bina uygulamalarını misyon edinmiştir. 4, 5 ve 6 Star dereceleri vardır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.