Sürdürülebilirlik Yönetimi

1950 yılında Dünya Bankası'nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticari bankaların işbirliği ile kurulmuş, Türkiye'nin ilk özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankası olan TSKB kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetleriyle sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.
TSKB, Türk iş dünyasının geleceği koruyarak üretmesi için, temiz teknolojiye sahip, verimlilik artışı sağlayan ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik projelere orta ve uzun vadeli finansman sağlıyor.

Sürdürülebilirliği tüm bankacılık süreçlerine ve hizmetlerine entegre eden TSKB, operasyonel faaliyetlerinin karbon ayak izini yöneterek düşük karbonlu ekonomiye geçişe destek veriyor.