TSKB'de Sürdürülebilirlik

TSKB’nin Sürdürülebilir Bankacılık yaklaşımı, güçlü kurumsal yönetim ilkeleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile tüm paydaşlarına yönelik kalıcı değer üretmeyi hedefliyor.

TSKB’nin sürdürülebilirlik yolculuğunun kilometre taşlarını aşağıda bulabilirsiniz:

"T.C. Kalkınma Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" projesi

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın, Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - SDG’lerin mevcut durumunun tespit edilmesi amacı ile başlattığı "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi’’ TSKB ve sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti sunan iştiraki Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamında ülkemizin mevcut durumunun ortaya konulması, bu hedeflerden ülkemizin politika ve öncelikleriyle örtüşenlerin belirlenmesi, ülkemizde hedefler bağlamında politika, proje ve gösterge eksikliğinin olduğu alanların tespit edilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TSKB’den dünyada bir ilk: Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil

Sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen TSKB, uluslararası piyasalarda ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ ihracını gerçekleştiren ilk banka oldu.

Tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeler desteklenecek. TSKB, bu tahvil ihracıyla sağlanan fonla finanse edilen projelerin Etki Raporunu da yıllık bazda yatırımcılarının bilgisine sunacak.

Türk finans sektörünün ilk Entegre Raporu

TSKB yeni nesil raporlama yaklaşımı olarak da bilinen Entegre Raporlamayı Türk finans sektöründe ilk kez hayata geçiren banka oldu.

Yayınladığı entegre rapor ile sürdürülebilir bankacılık alanında önemli bir yeniliğe imza atan TSKB, 2016 yılı sonuçlarına göre hazırladığı raporda faaliyetlerini, kaynaklarını, ürün ve hizmetlerini, yarattığı ve yaratmayı hedeflediği katma değeri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek paydaşlarına sunuyor.

Türkiye'nin ilk yeşil tahvili

TSKB, önemli bir ilke imza atarak uluslararası piyasalarda Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil (Green/Sustainable Bond) ihracını gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu. Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeler desteklenecek.

TSKB’nin bu yenilikçi adımı, pek çok farklı platformda ödüllendirildi:

 • Yılın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı – Euromoney & GlobalCapital (2016)
 • Yılın Sürdürülebilir Tahvili Ödülü - Thomson Reuters/ International Financing Review (2017)
 • Yılın Uluslararası Tahvil İhracı (İkincilik)- Bonds&Loans Türkiye (2017)
 • Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi (Birincilik) - Bonds&Loans Türkiye (2017)
TSKB İklim Değişikliği Beyanı

Günümüz dünyasında iklim değişikliği ile mücadele, 2015 yılında Paris Anlaşması’nı imzalayan 195 ülkenin de tanıdığı üzere, gezegenimizin ve toplumların sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamının devamı için i en önemli ve aciliyet arz eden konu durumunda…
Her devlet, sektör, kurum ve birey gibi, Türkiye finans sektöründe sürdürülebilirlik alanında öncü banka TSKB olarak biz de iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerimize önemli görev ve sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz.
Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini; sağladığımız iklim finansmanı, bilgi paylaşımı ve etki alanımızı genişleterek destekliyoruz.
Aynı zamanda bir finans kurumu olarak karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların kendi faaliyetlerimizden ve finansman sağladığımız yatırım projelerinin çevresel ve sosyal etkilerinden kaynaklandığının farkındayız. İklim değişikliği stratejimizi de bu farkındalığın gereklerini yerine getirerek oluşturuyoruz.

a) Kendi Faaliyetlerimizden Kaynaklanan Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetilmesi (İç Çevresel Etkiler)
İç çevresel etkilerimizi, 2006 yılından beri Türkiye’de bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu kapsamında izliyor ve yönetiyoruz.
Bu kapsamda, 2015 yılında ISO 14001 Standartlarında; özellikle liderlik, risk ve fırsatlar konusunda gerçekleştirilen kapsamlı değişiklik, Bankamızın iş süreçlerine de hızla uygulandı. Bu uygulamayla, TSKB, yeni standartlara uygun sertifikasyonu gerçekleştiren ilk Türk bankası olma özelliğine de sahip oldu.
ISO 14001 kapsamında, verimlilik uygulamalarına verdiğimiz büyük önemle birlikte 2005-2015 arasında pek çok tüketim kaleminde tasarruf elde etmiş durumdayız.
Bunlar; %27 daha az elektrik, %48 daha az kâğıt, %42 daha az doğalgaz ve %29 daha az su tüketimi olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası olarak her yıl emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, kalan kısmının karbon ayak izini ise gönüllü karbon piyasalarından aldığımız Gold Standard karbon sertifikaları ile 2009 yılından beri siliyoruz. 2012 yılından beri, bankacılık sektöründeki ilk kurum olarak sahip olduğumuz ISO 14064 sertifikamız çerçevesinde her yıl sera gazı emisyon hesaplarımızı doğrulatıyoruz. Bu kapsamda sera gazı seviyelerimizde 2016 yılı sonunda, 2012 yılı seviyesine göre toplam %10 azaltım hedefledik ve bu yönde tüm önlemlerimizi alarak 2016 yılsonu itibarıyla hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. . Bir sonraki dönem hedefi olarak da 2021 yılsonuna kadar sera gazı emisyonlarımızı geçmiş 5 yılın (2012-2016) ortalamasına göre %10 düşürmeyi planlıyoruz. 2009 yılından beri hizmet binalarımızda %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklı yeşil enerji kullanıyoruz. .
İç çevresel etkilerimizi iyileştirme hedefimiz çerçevesinde, emisyon azaltım hedeflerimizi “science-based target” olarak vermeyi, operasyonel verimlilik çalışmalarına yatırım yapmayı, hizmet binalarımızda %100 oranında yeşil enerji kullanımını, her yıl gönüllü karbon piyasalarından satın alacağımız karbon sertifikaları ile karbon ayak izimizi silmeyi, ISO 14001 ve ISO 14064 sertifikasyonumuzu devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz.

b) Kredilendirme Faaliyetlerimizden Kaynaklanan Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetilmesi
TSKB olarak mevduat toplamayan bir banka olduğumuzdan ağırlıklı olarak uluslararası ve uluslarüstü finansal kurumlardan orta ve uzun vadeli fon temin ederek Türkiye’nin kalkınmasına yönelik yatırımları finanse ediyoruz. . Bu kurumların iklim değişikliği etkileri hakkında ve çevresel ve sosyal performans beklentilerini TSKB olarak sağlıyoruz. . Bu kapsamda, kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal risklerimizi sistematik bir şekilde değerlendiriyor ve yönetiyoruz. Finanse ettiğimiz yatırım projelerini, yatırım tutarı büyüklüğünden bağımsız olarak ‘TSKB Çevresel ve Sosyal Riski Değerlendirme Sistemi Modeli’ne tabi tutarak, bu projelerin ulusal ve uluslararası kriterlerde potansiyel çevresel ve sosyal etkilerini değerlendiriyor ve risk seviyesini tespit ediyoruz. Belirlenen risk seviyesine göre müşterilerimizin, olumsuz olarak değerlendirilen çevresel ve sosyal etkilerinin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik tedbirler almaları ve gerektiğinde Çevresel ve Sosyal Eylem Planı oluşturmalarını sağlıyoruz. Bu plan çerçevesinde çevresel ve sosyal izlemelerini de gerçekleştiriyoruz. Böylelikle finanse ettiğimiz yatırımları iklimsel, çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak değerlendirmiş oluyoruz.

c) Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişin Desteklenmesi
Türkiye’de düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesi konusunda sunduğumuz uzun vadeli sürdürülebilirlik temalı krediler çerçevesinde, bugüne kadar toplam kurulu gücü 4.375 MW olan yenilenebilir enerji projeleri için 3,4 milyar dolarlık finansman sağladık. Bu projelerle Türkiye’de yıllık toplam 7,2 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı azaltımı sağlandı. Aynı kapsamda, 45 şirketin 73 enerji verimliliği projesine toplam 493 milyon dolar finansman yarattık. . Bu projelerle yaklaşık 3.500.000 Gcal miktarında enerji tasarrufu elde ederken 1,9 milyon ton CO2 eşdeğerinde sera gazı azaltımı hayata geçirildi. 15 şirketin 45 kaynak verimliliği projesi için sağladığımız toplam 122 milyon dolarlık finansman ile de yıllık 820.500 ton CO2 eşleniği sera gazı miktarına denk gelen 1.425.000 Gcal miktarında enerjinin, 51.800 ton hammaddenin, 12.000 ton atığın ve 367.500 ton suyun tasarruf edilmesini desteklemiş olduk.
Temalı kredilerimizin yanı sıra, bu konuda yeni bir finansal enstrüman yaratarak CEEMEA’da (Central, Eastern Europe, Middle East and Africa) ‘yeşil/sürdürülebilir tahvil’ ihracını gerçekleştiren ilk finans kuruluşu olduk. Bu fonun sadece yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanında kullanılması taahhüt ettik. .Önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki yatırımları ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecindeki ihtiyaçları konularındaki desteğimizin artarak devam etmesini hedefliyoruz.

d) İklim değişikliğiyle mücadelenin savunulması
TSKB olarak iklim değişikliğinin etkilerinin anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması konularının önde gelen savunucularındanız. Bu konularla ilgili olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kaynak sağlayıcılarımız, finansal kurumlar, üye olduğumuz inisiyatifler, STK’lar, kamu kurumları ve diğer paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamdaki faaliyetlerimizi pek çok inisiyatife verdiğimiz destek ve verdiğimiz taahhütlerle de ortaya koyuyor ve sürdürüyoruz.
*TSKB olarak üst düzey küresel toplantılardaki iklim değişikliği konusundaki faaliyetleri destekliyoruz. Örneğin; 18’inci, 21’inci ve 22’nci Taraflar Konferansına katılarak , desteğimizi sunduk ve bu konulardaki faaliyetlerimizi paydaşlarımıza ilettik.
*TSKB’nin Türkiye’den tek üye konumunda olduğu IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) tarafından oluşturulan; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden toplam 11 trilyon dolarlık bir finansal güce sahip 26 finansal kurumun imzacısı olduğu, yatırım ve danışmanlık faaliyetlerinde iklim ile ilgili konuları dikkate almayı taahhüt eden “Principles to Mainstream Climate Action within Financial Institutions” bildirisinin imzacısıyız.
*TSKB’nin Türkiye’den tek üye konumunda olduğu Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (ELTI) tarafından COP21 kapsamında ulusal, bölgesel ve çok taraflı kalkınma ve finansman kurumları olarak düşük karbon ekonomisine geçişe destek vermek amacıyla oluşturulan bildirgesinin imzacısıyız.
*Karbonun fiyatlandırılması konusunda Dünya Bankası’nın “Putting a Price on Carbon” bildirgesinin imzacısıyız.
*CDP’nin İklim Değişikliği Programı kapsamında her yıl düzenli olarak bu konudaki faaliyetlerimizi raporluyoruz. .
*2009 yılından beri her seneyi kapsayacak şekilde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi paydaşlarımızla paylaşmak amacıyla sürdürülebilirlik raporu yayınlıyoruz. Bundan sonra da sürdürülebilirlik raporu ve/veya entegre rapor şeklinde bu faaliyetlerimizi paylaşmaya devam etmeyi hedefliyoruz.
*İklim değişikliği konusundaki faaliyetlerimizde bilgilendirme, bilgi paylaşımı ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmek amaçlarıyla ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla çeşitli platformlarda bir araya geliyor, ortaklıklar kuruyoruz. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Global Reporting Initiative gibi inisiyatiflere üyeliğimizi aktif bir şekilde sürdürüyor ve desteğimizi sunuyoruz.
Bu beyan TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSKB Genel Müdürü tarafından onaylanmıştır.

Sürdürülebilir yatırım projelerine finansman desteği
 • Bugüne kadar 210'u aşkın temiz enerji projesine kaynak sağlayan TSKB, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 15’ine denk gelen 5.332 MW’lık kurulu gücün hayata geçmesini sağladı.
 • TSKB’nin finanse ettiği 120’den fazla enerji ve kaynak verimliliği projesiyle tasarruf edilen enerji, yaklaşık 2,5 milyon kişilik bir kentin bir yıllık ısınmasına denk geliyor.
 • TSKB tarafından fon sağlanan tüm bu yatırımlar, Türkiye’de yıllık karbondioksit salımını 13 milyon ton azaltıyor.
 • Enerji verimliliği dahil olmak üzere kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, lojistik, sürdürülebilir turizm, gıda ve altyapı gibi sektörlerde çeşitli projelere finansman sağlayan TSKB’nin toplam kredi portföyünün yüzde 57’si sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşuyor.
 • TSKB, Türk özel sektörünün düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi için finansal destek sağlamanın yanı sıra, şirketlere bu alanda danışmanlık hizmetleri de sunuyor.
Kredilendirme aşamasında projelerin çevresel ve sosyal risklerinin ölçümü

TSKB, 2005 yılından beri incelediği tüm yatırım projelerinin çevresel ve sosyal risk ölçümünü yapıyor. TSKB tarafından yapılandırılmış ERET Modeli ile 45x5 kritere göre skorlama yapılıyor; inceleme sonuçları proje değerlendirme, finansman ve yatırım izleme süreçlerinde dikkate alınıyor

Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası

Türkiye’de sürdürülebilir projeleri destekleyen TSKB, 2005 yılından bu yana kurduğu Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile kendi faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel etkilerini ölçüyor ve azaltmak için stratejiler belirliyor.

2006 yılının sonunda, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alan ilk Türk bankası olan TSKB, 2008 yılından bu yana karbon ayak izini silerek Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olma özelliğini taşıyor.

TSKB, sürdürülebilir yaşama verdiği destek doğrultusunda sera gazı emisyonlarının kontrol ve onayına işaret eden ISO 14064-1 Sertifikası’nı 2012 yılında alarak, bankacılık sektöründe bu sertifikaya sahip ilk kurum oldu.

Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerine başladığı günden bu yana CO2 emisyonunu %40, elektrik tüketimini %25, doğalgaz tüketimini %32, kağıt tüketimini %27, su tüketimini %32 azaltan TSKB, düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye devam edecek.

Sürdürülebilirliğin tüm iş süreçlerine entegrasyonu

TSKB sürdürülebilirlik konularında yapılanmasını gözden geçirerek Ocak 2015 itibari ile "TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi" ni kurdu. Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, iki Yönetim Kurulu Üyesi ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşuyor. Komitenin 16 üyeden oluşan bir alt komitesi bulunuyor.

TSKB sürdürülebilirlik konularında yapılanmasını gözden geçirerek Ocak 2015 itibari ile "TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi" ni kurdu. Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, iki Yönetim Kurulu Üyesi ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşuyor. Komitenin 16 üyeden oluşan bir alt komitesi bulunuyor.

Finans sektöründe Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk kurum

2009 yılından beri Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan TSKB, 2013 yılında finans sektöründeki ilk GRI A+ onaylı sürdürülebilirlik raporu yayınlayan kurum olarak öne çıkıyor. 2015 yılından beri de GRI G4 formatında sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor.

TSKB’nin sürdürülebilirlik raporlarında müşteri, iş ortakları ve çalışanların beklentileri analiz edilerek sürdürülebilirlik stratejilerine entegre ediliyor.

Türkiye finans sektöründe 2016 yılı için ilk entegre raporu yayınlayan TSKB, toplum için pek çok farklı alanda yarattığı değerleri entegre bir bakış açısı çerçevesinde bu rapor ile ortaya koyuyor.

İş dünyasında kadının güçlenmesine destek

71 yıldır ülke sanayisinin gelişimine artan oranda katkı sağlayan TSKB, nitelikli bir toplum ve sürdürülebilir bir kalkınma için, kadınların ekonomiye aktif katılımının büyük önem taşıdığına inanıyor.

TSKB, cinsiyet ve fırsat eşitliği prensiplerini insan kaynakları stratejisinin temeline koyarak kadın-erkek ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlarına eşit haklar sağlıyor.

Kadın çalışanlar TSKB’nin insan kaynağının %50’sini oluşturuyor.

6 Mart 2015’te Borsa İstanbul’da düzenlenen ‘Eşitlik için Borsa Zilinin Çalması’ töreninde yer alan TSKB, ‘iş dünyasında kadının güçlenmesi’ yönündeki politikalarını uluslararası boyuta taşıyarak Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UN Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacısı olmuştur. TSKB ayrıca Kagider-FEM (Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası) sahibidir.

Kadın istihdamının artırılması ve kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ölçüm mekanizmaları bulunan özel kredi programları sunan TSKB, bu alandaki etki alanını #EşitAdımlar, Yarının Kadın Yıldızları ve Eğitimden Üretime Burs Fonu gibi sosyal sorumluluk projeleri ile genişletmektedir.

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanında işbirliği içinde çalıştığı ulusal ve uluslararası inisiyatifler
 • UNEP FI’a üye olan ilk Türk bankası
 • 2009 yılından itibaren Türkiye Bankalar Birliği -TBB’de kurulan Sürdürülebilir Büyümede Finans Sektörünün Rolü Çalışma Grubunun başkanlığı
 • Karbon Saydamlık (Carbon Disclosure) Projesi’ne başladığı yıldan bu yana katılım
 • Su Saydamlık Projesi’nin Türkiye’de imzacısı ilk iki finansal kuruluştan biri
 • Birleşmiş Milletler “Global Compact”a üye ilk Türk Kalkınma ve Yatırım Bankası
 • Global Reporting Initiatiative (GRI)’ nin organizasyonel üyesi
 • Ayrıca Global Compact Türkiye Ağı Yönetim Kurulunda finans sektöründe yer alan iki kurumdan biri
 • TSKB, Long - Term Investors Club’a Üye Olan İlk Türk Bankası Oldu
 • TSKB, Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin (ELTI) kurucuları arasındaki tek Türk Bankası oldu
 • TSKB, ELTI üyeleri tarafından COP21 kapsamında oluşturulan düşük karbon ekonomisine geçiş bildirgesine imza attı
 • TSKB, IDFC tarafından oluşturulan ‘İklim Deklarasyonu’na imza attı
 • TSKB, EBRD ile UNEP FI ortaklığında gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Finansmanı Forumu’nda diğer finansal kuruluşlar ile birlikte Enerji Verimliliği Ortak Bildirisine imza attı.
 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) üyeliği
 • WEPs (İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı
Sosyal sorumluluk projelerinde öncelik “Çevre” & “Sürdürülebilirlik”

TSKB sosyal sorumluluk projeleri ile iklim değişikliği, enerji ve karbon yönetimi başta olmak üzere dünyanın geleceği açısından risk oluşturan çevresel konularda iş dünyası ve üniversitelerde farkındalığı artırmak için çalışıyor.

TSKB, 2007 yılından beri “Önceliğimiz Çevre” ilkesiyle kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

Proje kapsamında hayata geçen çalışmalardan bazıları;

 • Türkiye’nin en kapsamlı çevre portali – www.cevreciyiz.com
 • STK’larla Doğayla Buluşma Günü
 • Mimar Sinan Üniversitesi ile Heykel Yarışması
 • Çevre, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında çeşitli konferanslar
 • Özcan Yüksek imzalı “Rüzgarın Kanatları” kitap projesi
 • Enerji verimliliği portalı – www.tskbenerjiverimliligi.com
 • Üniversitelere yönelik bir sürdürülebilirlik okuryazarlık programı olan “Sürdürülebilirlik Atölyeleri”
 • IKSV İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki ilk karbon-nötr konser
 • Kaynak verimliliği portalı – www.kaynakverimliligi.com
TSKB iştirakleri de sürdürülebilirlik alanında fark yaratıyor

Sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulan Escarus, Türkiye’nin ilk karbon nötr aracı kurumu olan Yatırım Finansman Menkul Değerler ve ‘Yeşil Binaların Değerlemesi’ni Türkiye'de ilk olarak uygulamaya koyan TSKB Gayrimenkul Değerleme, TSKB’nin sürdürülebilirlik alanında verdiği hizmetlerde en iyi iş ortakları arasında yer alıyor.

TSKB'nin sürdürülebilirlik alanındaki başarı ve ödülleri
 • Türkiye Bonds & Loans Ödülleri - Yılın İslami Finansal İşlemi Birincilik Ödülü (2021)
 • ISO 27001 Belgesi - Bilgi Güvenliği Yönetimi Seftifikası (2021)
 • Euromoney – Sürdürülebilir Finans alanında Yılın En İyi Bankası (2021)
 • World Finance -Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası Ödülü (2021)
 • ASRA -Yılın Entegre Raporu Ödülü (Bronz 2020)
 • Banker - Avrupa’da Yılın İslami Finansman İşlemi Ödülü (2021)
 • CSR Works International - Ece Börü, Asia's Top Sustainability Superwomen (2020)
 • Yatırım ve Finansman Kategorisi Finalistliği - Finance for the Future Awards (2019)
 • Yılın Sürdürülebilir Tahvili Ödülü - Thomson Reuters/ International Financing Review (2017)
 • Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi (Birincilik) - Bonds&Loans Türkiye (2017)
 • Yılın Uluslararası Tahvil İhracı (İkincilik)- Bonds&Loans Türkiye (2017)
 • Yılın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı – Euromoney & GlobalCapital (2016)
 • En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2’nci Kuruluş – BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (2016)
 • İklim Değişikliği Liderleri ödülü kapsamında, “Saydamlık” kategorisinde en yüksek puan CDP Türkiye (2015)
 • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul (2015)
 • Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Araştırması’nda En Yüksek Puan – Şeffaflık Derneği (2015)
 • Düşük Karbon Kahramanı Ödülü – Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) (2015, 2016)
 • En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş ödülü - TKYD (2012, 2013, 2014)
 • Avrupa bölgesinde “Yılın Sürdürülebilir Bankası” Finalisti -FT & IFC (2011, 2013)
 • İklim Değişikliği Liderleri ödülü kapsamında, “Saydamlık” ve “Performans” kategorilerinde en yüksek puan CDP Türkiye (2013)
 • Doğu Avrupa bölgesinde “Yılın Sürdürülebilir Bankası” FT & IFC (2008, 2009, 2010)