Özel Durum Açıklaması

18.10.2012

Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

18.10.2011 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Bankamız Kurumsal Yönetim derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 üzerinden 9,10'dan (%91,02) 9,11'e (%91,09) yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık 2011 2012
Pay Sahipleri 0,25 8,78 8,79
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 9,79 9,79
Menfaat Sahipleri 0,15 9,73 9,73
Yönetim Kurulu 0,25 8,08 8,10
Toplam 1,00 9,10 9,11

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.