Özel Durum Açıklaması | 31/07/2014

31.07.2014

Özet Bilgi : SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Bankamızın 25 Şubat 2013 ve 21 Mart 2013 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları ile, Bankamıza tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tahriyatlarının iptali için açılan davalar duyurulmuştu. Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, Banka aleyhine olan kararlarla ilgili olarak tahakkuk ettirilen 22,1 milyon TL Bankamız tarafından  31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle ödenmiştir. Daha önceden ilgili tutara ilişkin karşılık ayrıldığından, söz konusu ödemenin Bankamızın mali tabloları üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 

Söz konusu süreç temyiz aşamasında devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.