Özel Durum Açıklaması | 16/10/2015

16.10.2015

Özet Bilgi: Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Tebliği Kapsamında verilen yetki belgeleri hakkında

İlgi: 22.09.2015 ve 01.10.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca bulunabileceği yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin izinler duyurulmuştu. 

Anılan izinler çerçevesinde Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.10.2015 tarih, BNK-005 (007) sayılı yetki belgesi verilmiştir. Yetki belgesi tablosuna ekte yer verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.