Özel Durum Açıklaması

02.02.2013

Vergi İncelemesi ve Tarhiyatları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı"na Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamız yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemeler ile çalışanlar tarafından Vakfa yapılan ödemelerle ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi ve dolayısıyla gelir vergisi stopajına ve damga vergisine tabi tutulması ve çalışan paylarının ücret gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılmaması gerektiği iddiasıyla 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için inceleme raporu düzenlenmiştir.

Bu rapora istinaden Bankamıza cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılarak vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edilmesine başlanmıştır. 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için cezalı tarhiyat rakamlarının 17 Milyon TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede Bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tarhiyatlara karşı Bankamız yasal hakları kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.