2022

GELECEĞİ DÖNÜŞTÜREN SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK

ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TSKB

Hedeflenen Geleceğe Doğru...

TSKB

Türkiye’nin ilk sorumlu iletişim politikasını yayımlayan banka olarak; Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, faaliyet gösterdiğimiz her alanda verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerimizle etkimizi büyütmeye devam ediyor, Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması odağıyla değer üretiyoruz.

Sürdürülebilir bankacılık modelimizle iklim ve çevre dostu yatırımlara ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor, dokunduğumuz her alanda yaklaşımımızla fark yaratıyoruz.

Türkiye’nin ilk enerji verimli sürdürülebilirlik iletişim kampanyası olan Dönüşen Adımlar’ı hayata geçirdik. Kampanya, renk paletinden sistem fontlarına kadar tüm süreçlerinde enerji verimliliğini merkeze alıyor. Bu proje çerçevesinde Türkiye’nin ilk enerji verimli entegre faaliyet raporunu sunmaktan gurur duyuyoruz.

TSKB

İklim Değişikliği İle Mücadele ve Karbonsuz Ekonomiye Geçişte Önemli Adım

TSKB

Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne üyeliğimiz ile birlikte karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası arenada taahhüt ettik.

Karbon yoğun sektörler ile başladığımız Kapsam 3 emisyonlarının hesaplama ve doğrulama sürecine 2021 yıl sonundan beri devam ediyoruz. Bu alandaki çalışmamıza, 2022 yıl sonu itibarıyla portföyümüzün %8,4’ünü oluşturan karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için finanse edilen emisyonları dahil ettik.

Kapsam 1-2-3 emisyonlarımız için Bilim Temelli Hedefler İnsiyatifi’ne başvurumuzu tamamladık, validasyon sürecimiz devam ediyor.


%15

Türkiye’deki yenilenebilir enerji kurulu gücünde finansmanında yer aldığımız projelerin payı

%100

Yeşil elektrik enerjisi kullanımı ve doğrudan emisyonlarımızda karbon nötr banka

13,2 milyon ton

Finansmanında yer aldığımız yenilenebilir enerji projeleri ile sağlanan emisyon azaltım katkısı

TSKB

Güçlü Paydaş Etkileşimi

TSKB

Paydaşlarımız ile sürekli iletişim ve karşılıklı etkileşim içerisindeyiz. Bu bağlamda, 2022 yılında “Çifte Önemlilik” (Double Materiality) konseptini dikkate alarak paydaş analizimizi güncelledik ve stratejik odaklarımızı gözden geçirdik.

Dünya Ekonomi Forumu Paydaş Kapitalizmi Metriklerine uyumunu açıklayan Türkiye’deki ilk bankayız

Köklü paydaş ilişkileri kapsamında yaklaşık 650 milyon ABD Doları fonlama anlaşmasına imza attık.


%80

Kaynaklar içerisinde ÇSY oran

%12

Kalkınma Finansmanı Kurumu ile uzun soluklu iş birliği

TSKB

Uluslararası Çağta Kabul Gören İyi Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları

TSKB

ÇSY Risk notumuzu en düşük risk seviyesini temsil eden 7.9 puana ulaştırdık. Bu not ile değerlendirilen bankalar arasında Türkiye’de 1’inci, uluslararası kalkınma bankaları arasında 12’nci, global bankacılık sektöründe 15’inci sıraya yerleştik. Bu skor ile Sustainalytics tarafından belirlenen Dünyanın En iyi ÇSY Performansı Gösteren 50 Kurum Listesi’ne Türkiye’den girmeyi başaran tek kurum olduk.

CDP İklim Değişikliği Raporu notumuzu liderlik seviyesine yükselttik. Böylelikle dünyada ilk %21’lik dilimin içine yerleşirken, Türk bankaları arasında ilk sıralarda yer aldık.

Değer yaratma modelimizin her sermayesine dokunan ve uluslararası platformlarda kabul gören önemli başarılara imza attık.


89/100

Refinitiv ÇSY Notumuz

9,59/10

SAHA Kurumsal Yönetim Notumuz

TSKB

Cumhuriyetimizin Gelecek Yılları İçin SÜrdürülebilir Büyüme

TSKB

2022 yılında temin ettiğimiz yaklaşık 750 milyon ABD Doları tutarındaki fonlama ile güçlü likiditemizi destekledik.

Sağlıklı aktif kalitemizi korumakla kalmayıp karşılıklarımızı daha da kuvvetlendirerek sektördeki en yüksek karşılık oranına sahip bankalar arasında konumlandık.

İçsel sermaye yaratma kapasitemiz sayesinde sermayemizi daha da güçlendirdik.

3 ana iş kolunda gösterdiğimiz başarılı faaliyetler neticesinde sürdürülebilir güçlü kârlılığımızı koruyoruz


115,6 milyar TL

Aktif büyüklüğü

%22,4

Sermaye yeterlilik oranı

%41,1

Özkaynak kârlılık oranı

TSKB
Adnan Bali

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Adnan Bali / Yönetim Kurulu Başkanı

TSKB OLARAK ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM ALANLARINDA ORTAYA KOYDUĞUMUZ İYİ UYGULAMALARIN GEREK SEKTÖRÜMÜZE GEREKSE REEL SEKTÖR KURUMLARINA IŞIK TUTMASINI UMUYORUZ.

Değerli Paydaşlarımız,

Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığımız 2023 yılına büyük bir heyecanla girerken gerçekleşen ve maalesef 11 ilimizi etkileyen deprem felaketleri nedeniyle derinden sarsıldık. Kayıplarımız büyük ve kaybedilen hayatların telafisi yok, ancak yaraları sarmak, yıkılanları daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak mümkün. Hepimiz bunun için canla başla çalışarak bu zorlu süreci büyük bir dayanışma ve iş birliği içinde atlatacağımıza inanıyoruz.

TSKB’nin 2022 sonuçlarını konu alan entegre faaliyet raporumuzla ilgili değerlendirmelerime bu duygularla başlarken, yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve tüm ülkemize güç ve kuvvet diliyorum.

Pandemi ile mücadele sırasında alınan ekonomik kararlar ve bu sürecin küresel tedarik zincirlerindeki zorlayıcı ve enflasyonist yansımalarını gördüğümüz 2022 yılında, jeopolitik gelişmelerin etkilerini de yoğun bir şekilde hissettik. Rusya-Ukrayna savaşı ve beraberinde Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ile enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskı yaratırken, Çin’de artan vaka sayıları ve devam eden salgın önlemleri ile birlikte artan belirsizlikler dünyada resesyon endişelerini tetikledi.

Bu bağlamda, gelişmiş ülke ekonomilerinin para politikalarında sıkılaşma sürecine girdiklerini gözlemledik. ABD Merkez Bankası (Fed) para politika faizinde 7 kez artırıma giderek yıl sonunda %4,25-4,50 seviyesine getirirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise sekiz yıldır sürdürdüğü negatif faiz politikasını sonlandırdı. ECB yaptığı faiz artırımları ile depo faizini yıl sonunda %2’ye çıkardı. Tüm bu gelişmeler ışığında 2023’te iktisadi faaliyette geçen yıla kıyasla yavaşlama olması beklentisi hakim. Örneğin, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) öngörülerine göre dünya ekonomisi, 2022 yılında %3,2 büyümesine rağmen, bu oranın 2023 yılında %2,7’ye gerilemesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin ise beklentileri aşarak, ilk dokuz aylık dönemde %6,2 büyümeyi yakaladığına şahit olduk. Yılın ilk yedi ayında para politikası faizini sabit tuttuktan sonra yılın geri kalanında indirimler yaparak 2022’yi %9 oranında haftalık repo faizi ile tamamlayan TCMB, Liralaşma stratejisi kapsamında, bankacılık sektörüne önemli yansımaları olan makro ihtiyati politikalarını sürdürmektedir. Son çeyrekte öncü veriler dış talep etkisi ile bir miktar yavaşlamaya işaret etse de yılı %5,2 seviyesinde bir büyüme ile tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz.

TCMB’nin uyguladığı politikalar doğrultusunda, bankacılık sektörü yılı kurdan arındırılmış bazda %40,6’lık bir kredi büyümesi ile tamamladı. Yıl sonu itibarıyla %2,1 seviyesinde takipteki kredi oranı ile aktif kalitesini koruyan sektör, yabancı para (YP) cinsinden kredilerdeki daralmanın da etkisi ile YP likidite tamponlarını daha da kuvvetlendirdi. %41,6’lık güçlü özkaynak kârlılığının sermayeyi desteklediği 2022 yılında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu, BDDK geçici düzenlemeleri dikkate alındığında %19,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece küresel makroekonominin kapsadığı alanlarla üretim süreçleri değil diplomatik süreçler anlamında da belirsizliklerin olduğu bir dönemin süreceği öngörüsündeyiz. Resesyon kaygılarının da giderek arttığı bu dönemde, kurumların finansal istikrarlarını korumalarının oldukça kritik önemde olduğunu, bu yönde alınacak kararların geleceği şekillendireceğini düşünüyorum. Yeşil ve kapsayıcı dönüşümün, bu kritik süreçte kurumların ihtiyaç duydukları yön gösterici rolü taşıdığına inanıyorum. Yaşadığımız son felaketin ardından deprem yaralarının sarılması kadar doğal afetlere dirençli, sürdürülebilir yaşam ve üretim modellerinin tesisi de ana gündem maddelerimiz içinde uzun süre yer almaya devam edecek.

Küresel belirsizliklere rağmen, 2022 yılında iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik alanında ülkemizde ve dünyada önemli adımlar atıldı.

Geçtiğimiz yıl atılan bu önemli adımlardan bir tanesi AB Konseyi’nin, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu müzakerecileri arasında yıllardır tartışılan bir konu olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)’nda tarafların uzlaşı sağladığını duyurması oldu. AB’nin 2050 yılında nötr bir kıta olma hedefi için büyük bir adım olan bu uzlaşının ardından gelecek kademeli uygulamalar, yoğun ticaret ilişkileri içerisinde olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Ülkemizin diğer ülkelere göre karbon ayak izinin düşük olması, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik uygulamalarının her geçen gün hız kazanmasının rekabette Türkiye’ye avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. TSKB olarak gelişmeleri çok yakından izliyor, Türkiye’deki değişimi, dönüşümü ve gereksinimleri hem sürdürülebilir finansman kaynaklarımız hem de yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle desteklemeye devam ediyoruz.

Öte yandan hayata geçirdiğimiz iyi uygulamalarımızın uluslararası platformlarda önemli yansımalarını görmek bizi gururlandırıyor. Bankamız Global Banking and Finance Awards 2022’de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma alanında en iyi banka ödülüne layık görülürken, World Finance Dergisi’nin düzenlediği bankacılık ödülleri kapsamında ise ikinci kez üst üste “Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası” seçildi. Çalışma arkadaşlarımın emeklerinin ve vizyonlarının ödüllendirildiği bir diğer küresel ödül organizasyonu ise Global Economics Dergisi tarafından verilen “Bankacılıkta Türkiye’nin En İyi Sürdürülebilirlik Uygulamaları” oldu. Şeffaf ve uluslararası raporlama standartlarına uygun raporlarımız da uluslararası arenada iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı. 2022 yılında yayımladığımız 2021 Entegre Faaliyet Raporumuz, Uluslararası Raporlama Ödülleri ARC Awards’da “Onur Ödülü”nü kazanırken, Karbon Şeffaflık Projesi (CDP) İklim Programı raporumuzun skoru CDP tarafından liderlik seviyesini temsil eden “A-” seviyesine taşındı ve dünyada ilk %21’lik dilimin içinde Türk bankaları arasında ilk sırada yer almanın gururunu yaşadık.

Sizlerin de bildiği üzere, sürdürülebilirlik ekseninde döngüsel yaklaşım, çevresel, ekonomik ve toplumsal etki konularında yaklaşım belirleme, niyet oluşturma adımlarını çoktan aşmış olmamız gerekiyor. Bugün artık gelecek için anlamlı bir fark yaratmak istiyorsak bizden sonraki nesillerin yaşam haklarını garantiye almanın ötesine geçip onlara bizim sahip olduğumuzdan çok daha iyi şartlar bırakmak için bir an önce aksiyonlarımızla ivme kazanmamız gerekiyor. Son dönemde yaşadığımız afetler de bu gerekliliğin altını maalesef kalın çizgilerle tekrar çizmiş durumda.

Dönüşümün en büyük cephesi olan iş dünyası, somut adımlar atması beklenen en önemli tarafların başında geliyor. Aydınlık bir gelecek için adımlarımızı hızlandırmamız gereken bu yeni dönemde, TSKB olarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında ortaya koyduğumuz iyi uygulamaların gerek sektörümüze gerekse reel sektör kurumlarına ışık tutmasını umuyoruz.

Hemen her kavramın yeniden tanımlandığı, sadece teknolojide değil hayatın her alanında bir dönüşümün ve farkındalığın yaşandığı bugünlerde dönüşüme adapte olmayı istemek yetmiyor; bu isteği gerçekleştirecek azme ve motivasyona da sahip olmak gerekiyor.

TSKB olarak dönüşüme adapte olmanın yanında, ülkemizin ve insanımızın Cumhuriyetimizin gelecek yüz yılında geleceğe daha güçlü ve güvenle bakması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağımızı biliyoruz. Bu hedef için paydaşlarımızı da daha çok sorumluluk almaya ve bu yönde etkin iş birlikleri kurmaya davet ediyoruz.

2023’ün ülkemiz, paydaşlarımız ve TSKB ailesi için umut dolu bir yıl olması dileğiyle…

Saygılarımla,

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Bali

Genel Müdür’ün Mesajı

Murat Bilgiç / Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BANKACILIK VİZYONUMUZLA, REEL SEKTÖRÜN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ.

Ülkemizde 10 ili etkileyen yüksek şiddetli depremlerin gölgesinde TSKB’nin 2022 yılını ve gelecek hedeflerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Başlamadan depremle ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz?

Yaşanılan depremler nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Maalesef konumu itibarıyla ülkemiz yüksek şiddetli depremlerle yüzyıllar boyu karşılaştı, bilimsel verilere göre karşılaşmaya da devam edecek. Bugün tüm kurum ve kuruluşlar olarak ilk görevimiz depremden etkilenen illerimizi yeniden daha güçlü şekilde yapılandırmak, insanımızın yaralarını sarmak ve bir an önce hayata devam etmelerini sağlamak. Sürdürülebilirlik misyonuyla çalışan bir kalkınma bankası olarak, bu gibi geniş ölçekli ve yüksek etkili doğal olaylara karşı dayanıklı bir altyapı, şehirleşme, afet yönetimi, üretim ve ekonomik düzen için sistemli adımlara ve etkin bir iş birliğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yeşil ekonomik dönüşümü başarıyla gerçekleştirmek nasıl bizi küresel dünyaya başarıyla entegre edecek önemli bir hedefse, ülkemizin gerçeği olan depremlere ve doğal afetlere dayanıklı bir yaşam tesis etmek de en önemli önceliklerimizden olmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir sınavdan daha geçsek de bunu ikinci yüz yılımızı çok daha sağlam temeller üzerinde yükseltmek için bir fırsat olarak da görüyoruz. Biz TSKB olarak bu yönde kalıcı çözümler sunmak üzere tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Başta bölge halkı olmak üzere tüm ülkemize tekrar geçmiş olsun.

Kalıcı ve sürdürülebilir çözümler diyerek çok önemli bir değerlendirmede bulundunuz. Şimdi de izninizle rapora konu yıl özelinde görüşlerinizi almak isteriz. 2022 yılının, küresel salgın sonrası bir toparlanma dönemi olması bekleniyordu. Ancak Rusya-Ukrayna sıcak savaşıyla artan belirsizlikler ve devamındaki ekonomik durgunluk kurumsal stratejileri de büyük oranda etkiledi. TSKB’nin 2022 yılını siz nasıl tanımlarsınız?

Pandeminin etkisinden çıkıp, eski normallerimize geri döneceğimizi düşünürken, Avrupa’da başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Batı tarafından Rusya’ya karşı uygulanan ambargolar, enerji fiyatlarındaki güçlü yükseliş ve dünya genelinde derinleşen enflasyon sorunu ile sıkılaşan para politikaları dünyadaki tüm dengeleri değiştirdi.

Küresel çapta büyüme yavaşlarken, resesyon riski ile birlikte enflasyonist baskıları gördük. Çin’in küresel ekonomideki rolünün değişmeye başladığı, Batı’nın bu ülkeyi ciddi bir rakip gördüğü ve ekonomik korumacılığın arttığı bir yıl yaşadık.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra iklim değişikliği, gelir ve cinsiyet eşitsizliği ile politik hareketlilikler önümüzdeki dönemde de dikkate almaya devam edeceğimiz çevresel ve sosyal konular olarak 2022 yılına damga vurdu.

TSKB, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcılık misyonuyla çalışan bir banka. Küresel ölçekteki tüm dinamikleri yakın takip ediyor, her konjonktürde ülkemizin kalkınma hedeflerine nitelikli katkı sağlama hedefiyle ilerliyoruz. 2022 yılında nakdi ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye yaklaşık 2 milyar ABD Doları tutarında destek sağladık. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uzman teknik kadromuzla, yatırım bankacılığı ve danışmanlık iş kollarında başarılı projelerin altına imza atmayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de zorlu ve belirsiz koşullar karşısında risk ve fırsatları iyi analiz ederek, misyonumuz ve etki odaklı yaklaşımımız doğrultusunda ülkemizin kalkınma ve dönüşüm yolculuğunda tüm paydaşlarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz.

Güncel paydaş ve önceliklendirme analizinde sürdürülebilir finansal performans çok yüksek stratejik önceliğe sahip konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda TSKB’nin geçen yıla ilişkin performansını nasıl değerlendirirsiniz? 2023 yılı için öngörüleriniz neler?

2022 yılını hedeflerimizle paralel, güçlü bir performans ile tamamladık. Bankamızın toplam aktif büyüklüğü 115,6 milyar TL’ye ulaşırken, reel ekonomiye doğrudan katkımızı işaret eden toplam kredi portföyümüz de aktif toplamımızdan %69 pay alarak 80,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aktif kalitemizi korurken, özvarlıklarımızı %84 artışla 12,8 milyar TL’ye, yıllık net dönem kârımızı ise %272 artışla 4 milyar TL’ye ulaştırdık. Kârlılığımızla yasal sınırların oldukça üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarımızı destekledik. Aynı zamanda, karşılık oranlarımızı temkinli yaklaşımımızın bir sonucu olarak artırarak sektör genelinde en yüksek oranlara sahip bankalar arasında konumlandık.

2023’te kredi portföyümüzü kurdan arındırılmış bazda %5 oranında büyütmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi ağırlıklı olarak, iklim finansmanı ve kapsayıcılık alanlarında gerçekleştireceğiz. Aktif kalitemizi güçlü tutmaya, sermayemizi kalkınmayı daha da destekleyecek şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yatırım bankacılığı ve danışmanlık iş kollarımızda gözettiğimiz uzman bankacılık yaklaşımımız ile kapsam ve etki alanımızı genişletirken, brüt komisyon gelirlerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Başarılı performansları ile gelirlerimize katkı sağlayan iştiraklerimiz aracılığı ile de sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde müşterilerimize yol gösterecek inovatif çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz.

Değer yaratma modeliniz uluslararası finansal kuruluşlar ve kalkınma finansmanı kurumları ile sürekli bilgi paylaşımı ve kapasite gelişimine imkân tanıyor. Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda yakın iş birlikleri sayesinde birçok tema belirleniyor. Bu sene temin edilen kaynakları bizlerle paylaşır mısınız?

Her yıl olduğu gibi, TSKB olarak iklim risklerinin ve aksiyonların tartışıldığı COP 27’yi ve yansımalarını yakından takip ettik. TBMM’de Paris Anlaşması’nı onaylayan Türkiye aynı etkinlikte güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nı kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında tüm sektörlerde yeşil dönüşüme verdiği önem aynı yıl içerisinde açıkladığı Orta Vadeli Programı’nda da yer buldu. Böylelikle, hem dünyada hem de Türkiye’de iklim finansmanı ve döngüsel ekonomi gibi konuların önemli birer gündem maddesi haline dönüşümünü izledik.

Küresel kalkınma odaklarını izlerken, ülkemizin kalkınma ihtiyaçlarını da yakından analiz ediyor, kalkınma finansmanı kurumlarının stratejileri ile uyumlu, yeni temalar üzerinde çalışıyoruz. Bu çabalarımız doğrultusunda, geride bıraktığımız yıl bizim için oldukça aktif bir dönem oldu. 2022 yılında beş farklı kalkınma finansmanı kurumundan yaklaşık 650 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağladık. Bu fonlamanın ağırlıklı bir bölümü iklim finansmanı temalı oldu. Kapsayıcılık ana akım temalarımızda yerini alırken orta ve uzun vadede daha da yaygınlaşacağını düşündüğümüz döngüsel ekonomiyi somut bir şekilde finansmana konu ettik.

Geçtiğimiz yıllarda sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli olarak temin ettiğimiz sendikasyon kredisini daha da farklılaştırılmış kriterlerle üçüncü kez yeniledik. Stratejimiz ile uyumlu üç farklı sürdürülebilirlik kriterine bağlanan kredi Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu’dan sekiz farklı ülkeden, sekiz bankanın katılımıyla yaklaşık 110 milyon ABD Doları tutarında gerçekleşti.

Güçlü likiditemizi daha da sağlamlaştırdığımız bu kaynaklarla, gelecek dönemde cinsiyet eşitliği temasının yanı sıra Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile bu alandaki ileri teknoloji destekli projeleri, yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetleri, iklim değişikliği etkilerinin azaltımı ve uyum yatırımlarını, döngüsel ekonomi yatırımları ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmaları finanse edeceğiz.

TSKB, yatırım kararlarına Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kriterlerini dahil eden yatırımcılar için önemli bir referans olarak gösterilen ÇSY notunu her yıl daha da geliştiriyor. İş modelinin tüm bileşenlerine yayılan sürdürülebilir uygulamalar ile 2022 yılı güncellemesini Kasım ayında tamamladınız. Güncel notunuz ile uluslararası arenada nerede konumlanıyorsunuz?

Sustainalytics’in ÇSY risk derecelendirmesi notunu 2022 yılında da iyileştirmeye devam ettik. Titiz bir çalışmanın sonucunda, 2021 yılında 13,6 olan ÇSY risk notuyla küresel ölçekteki bankalar arasında öne çıkarken, 2022 yılında notumuzu yaklaşık 6 puan iyileştirerek 7,9 ile en düşük risk seviyesine ulaştık. ÇSY odaklı strateji, çevresel ve sosyal risklerin yönetimi, insan sermayesi ve iş etiği gibi boyutlarda listedeki diğer kurumlar arasında olumlu ayrışarak, risk notumuzla Türkiye’de ilk sırada, uluslararası kalkınma bankaları arasında 12’nci, global bankacılık sektöründe ise 15’inci sırada yer aldık. Bu hepimiz için gerçekten büyük bir gurur kaynağı oldu. İyi uygulamalarla bu öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.

Çifte önemlilik kavramı, her bir sektör temsilcisini gezegenimize karşı sorumlu kurumsal vatandaş olarak tanımlıyor. Aynı zamanda kurumların karar mekanizmaları ve önemlilik analizlerine finansal kadar çevresel ve sosyal konuları da katması gerektiğini vurguluyor. TSKB olarak siz de bu doğrultuda dinamik iş modeliniz ile değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyet gösteriyorsunuz. Bu kapsamda 2022 yılının önemli gelişmelerinden bahsedebilir misiniz?

TSKB olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık vizyonumuzla, ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimini desteklemeye, reel sektörün yeşil dönüşümü için katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik temalı yatırımların finansmanının yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle bilgi, deneyim ve vizyonumuzu müşterilerimize yenilikçi ve alternatif çözümler sunmak için kullanıyoruz. Bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele ve iklim adaptasyonu en önemli stratejik odak alanlarımız arasında yer alıyor.

Geride bıraktığımız yıl sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı gösteren pek çok önemli gelişmeye imza attık. 2021’de denetimden geçmiş emisyon hesaplamalarımıza dahil ettiğimiz karbon yoğun sektörlerdeki kredilerimizin emisyon ölçümü ve raporlaması konusunda çalışmalarımıza bu yıl da devam ettik. Kapsam 3 hesaplamasına dahil ettiğimiz emisyonlar, 2022 yıl sonu itibarıyla toplam portföyümüzün %8,4’ünü oluşturuyor. Aynı dönemde, emisyon hedeflerimiz için Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne başvuruda bulunduk. İlgili onay süreci devam ederken Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı olduk. Bu imza ile kredi ve yatırım portföyünü 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik. Gelecek dönemde taahhüdümüz kapsamında belirleyeceğimiz yol haritamızı, hedeflerimizi ve bu doğrultuda gösterdiğimiz performansı paydaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşacağız.

Sürdürülebilirlik vizyonumuz ile yalnızca ülkemizin ve iş dünyasının dönüşümüne destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda kurum olarak da bu dönüşümde yer almayı amaçlıyoruz. Çifte önemlilik, burada ortaya çıkıyor. Her bir çalışma arkadaşımız, günlük sorumlulukları ile entegre şekilde ÇSY yaklaşımını da gündeminde tutuyor. Banka içi operasyonlarımızdan kaynaklı emisyonlarımızı 2008 yılından bu yana sıfırlıyor, tüm yerleşkelerimizde yeşil enerji kullanıyoruz. SKA ise tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor. SKA bağlantılı kredilerimizin toplam portföy içindeki ağırlığı %91 seviyesinde. İklim ve çevre bağlantılı SKA’lara katkı sağlayan kredilerimizin payı ise %60 oranında seyrediyor.

Her geçen gün önemi artan sürdürülebilirlik, “Yeşil Boyama” sorununu da beraberinde getirmekte. Avrupa’da ve ülkemizde bu soruna karşın birçok tavsiye karar ve düzenlemenin getirilmeye başladığını görüyoruz. Sizler de bu alanda örnek teşkil edecek bir adım atarak Türkiye’de Sorumlu Sürdürülebilirlik İletişimi Politikası’nı yayımlayan ilk kurum oldunuz. Bu politika ile neyi amaçlıyorsunuz?

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık misyonumuz kapsamında hayata geçirdiğimiz öncü uygulamaların paydaşlarımızla iletişimini iyi örneklerin yaygınlaşması açısından önemli buluyoruz.

TSKB olarak uzun yıllardır tüm iletişim çalışmalarımızı, ülkemizin ekonomik, çevresel, sosyo-kültürel gelişiminin nitelikli ve sürekli kılınması hedefiyle, UN Global Compact’in 10 ilkesini ve UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni gözeterek entegre bir bakış açısı ile yürütüyoruz. Paydaşlarımız için uluslararası standartlarda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile raporlama yapıyor, hedeflerimize ilişkin temel performans göstergelerimizi detaylı denetimden geçiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek yönünde etki odaklı sözcülük, savunuculuk ve iş birliği olanaklarını destekliyor, çevresel ve sosyal ayak izimizi iletişim faaliyetlerimizde de gözetiyoruz. Sorumlu Sürdürülebilirlik İletişimi Politikamızı da tüm sektörler için bir rehber olması amacıyla hazırladık ve bu çalışma ile tüm marka ve iletişim profesyonelleri ile yeşil yaka çalışanlarına ilham vermeyi umuyoruz.

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı. Ülkemizin sürdürülebilir yarınları için çalışan bir kurumun lideri olarak bu özel yıla dair mesajınız nedir?

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma misyonu ile çalışan 73 yıllık bir kurum olarak 2023 yılını ülkemizi geleceğe taşıyacak adımlar perspektifinden değerlendirmeyi önemli buluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını planlarken tüm kurumların gerek ulusal gerek küresel bağlamda ortak geleceğimiz için sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Yaşadığımız son depremler bu yıla maalesef damgasını vurmuş durumda. Çözüme ulaştırmamız gereken en acil ve öncelikli konumuz yıkılan şehirlerimizin yeniden kurulması, insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşama entegre edilmesi olacak.

Diğer yandan iklim krizi risklerinin gerçeğe dönüşmeye başlamasıyla mevcut üretim ve tüketim alışkanlıklarımızda radikal değişiklikler yapmamız gereken bir çağa girdik. Bu da dönüşen bir bakış açısıyla nitelikli etki odaklı yatırımlar anlamına geliyor. Ülkemizin küresel ekonomide başarılı bir aktör olabilmesi için ise net sıfır karbon hedeflerini ve sosyal kapsayıcılığı yüksek bir kalkınmayı hep birlikte başarmak durumundayız. Bu bağlamda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, verimlilik ve fırsat eşitliği ana gündem maddelerimiz olmaya devam edecek. Teknoloji, inovasyon ve dijitalleşmenin de bu hedeflere doğrudan katma değer yaratacak şekilde gelişimi kritik önem taşıyor. İçinden geçtiğimiz deprem felaketinin yaralarını hızla sararak ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal eksenleriyle nitelikli bir büyüme hikayesi yazacağına inanıyor, tüm gücümüzü bu hedeflere katkı sağlayan somut yatırımlara ve çözümlere kanalize ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, iştirak şirketlerimizi de içine alan büyük TSKB Ailesi olarak yetkin insan kaynağımızla sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve Cumhuriyetimizin yeni yüz yılında daha çok çalışmaya ve değer yaratmaya hazırız.

Murat Bilgiç
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Öncelikli Konular

Doğrudan Etki

Doğrudan etki, ilgili öncelikli konunun doğrudan katkı sağladığı SKA’ları ifade eder. Söz konusu öncelikli konu, ilgili SKA’ların alt hedeflerinin çoğunluğuna dokunur ve bu SKA’lara bütünüyle katkı sağlar.

Dolaylı Etki

Dolaylı etki, ilgili öncelikli konunun alt hedeflerinden en az bir tanesine dokunduğu SKA’ları ifade eder.

Dolaylı Etki
Doğrudan Etki

Bankamızın sürdürülebilirlik vizyonu ve bu doğrultuda hayata geçirdiği uygulamaları da dikkate alınarak Banka için gelecekte öncelikli odak alanı olarak görülen SKA’lar

SKA 4: Nitelikli Eğitim

 • Yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi
 • Mesleki eğitim platformları

SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Cinsiyet kaynaklı fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması
 • Kadınların karar verici mekanizmalardaki rollerinin güçlendirilmesi

SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 • Sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı
 • İyi şartlarda istihdam yaratılması

SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

 • Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi
 • Bilginin inovasyona uygulanabilmesi

SKA 10: Eşitlisizliklerin Azaltılması

 • Gelir eşitliği, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılığın sağlanması için yapılan çalışmalar, sunulan eğitimler

SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

 • Atık ve kirliliğin önlenmesi
 • Geri dönüşüm
 • Döngüsel ekonomi

SKA 13: İklim Eylemi

 • İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim risklerine karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesi

SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

 • Paydaşlarla güçlü, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişim ve sürdürülebilir iş birlikleri
 • Uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi

Sermaye Öğeleri

 • Finansal Sermaye
 • İnsan Sermayesi
 • Doğal Sermaye
 • Fikri ve Üretilmiş Sermaye
 • Sosyal Sermaye
Finansal Sermaye

Finansal Sermaye

Riskler
 • Kredi riski
 • Likidite riski
 • Piyasa riski
Fırsatlar
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Geçiş riskleri finansmanı
 • Döngüsel ekonomi finansmanı
 • Kapsayıcılık ve kırılgan gruplarda istihdam
 • İklim temalı kaynaklarda artış
Bağlantılı Öncelikli Konular
 • Sürdürülebilir Finansal Performans
 • İklim Risk ve Fırsatlarının Yönetimi
 • Etik, Yasalara Uyum ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Siber Güvenlik ve Veri Gizliliği
 • Dijital Dönüşüm ve Çeviklik
2022’nin Öne Çıkan Göstergeleri
%6,9
Net Faiz Marjı
%124
Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı
%41,1
Özkaynak Karlılık Oranı
%22,4
Sermaye Yeterlilik Oranı
%6,6
Gelir Gider Oranı
%2,9
Takipteki Krediler Oranı
İnsan Sermayesi

İnsan Sermayesi

Riskler
 • Operasyonel risk
 • Çalışanlar arasında kuşak farkı
 • Yenilenen teknolojik gelişmelere uyum
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Değişen iş normları
Fırsatlar
 • Genç ve dinamik demografi
 • Çevik çalışma kültürü
 • Yapay zeka ile verimli çalışma
 • Hibrit ve esnek çalışma yaklaşımı
 • Esenlik ve iş sürekliliği
Bağlantılı Öncelikli Konular
 • Yetkin İnsan Sermayesi
 • Çalışan Bağlılığı, Çalışan ve İnsan Hakları
 • Etik, Yasalara Uyum ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Dijital Dönüşüm ve Çeviklik
2022’nin Öne Çıkan Göstergeleri
%52
Tüm banka içerisinde kadın çalışan oranı
%49
Yönetim kadrosunda kadın çalışan oranı
0,008
Cinsiyete dayalı ücret farkı
%51,3
Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati
%100
Doğum izni dönüş oranı
%57
Hibrit çalışma oranı
Doğal Sermaye

Doğal Sermaye

Riskler
 • İklim riskleri
 • Biyoçeşitlilik kaybı
 • Su kıtlığı
 • Plastik kirliliği
 • Doğal afetler
 • Yeşil boyama
Fırsatlar
 • Düşük karbonlu ekonomiye adil geçişin finansmanı
 • Yeşil dönüşüme destek veren danışmanlık hizmetleri
 • Yatırım Bankacılığı dahil alternatif finansman ürünleri
 • Yeni kaynak temalarının oluşumu
Bağlantılı Öncelikli Konular
 • Sürdürülebilir Finansal Performans
 • İklim Risk ve Fırsatlarının Yönetimi
2022’nin Öne Çıkan Göstergeleri
13,2
milyon
Finansmanında yer aldığımız yenilenebilir enerji projeleri ile sağlanan CO2 emisyon azaltımı katkısı
386
adet
Bugüne kadar finansmanında yer alınan yenilenebilir enerji projeleri
156
Portföyümüzde yer alan enerji ve kaynak verimliliği proje sayısı
%8,4
Kapsam 3 hesaplama ve doğrulama süreçlerine dahil edilen kredi portföyünün oranı
7,9
Sustainalytics ÇSY Risk Notu (İhmal Edilebilir Risk Seviyesi)
A
(89/100)
Refinitiv Skoru
Fikri ve Üretilmiş Sermaye

Fikri ve Üretilmiş Sermaye

Riskler
 • Veri gizliliği
 • Siber güvenlik
 • Yenilenen teknolojik gelişmelere uyum
Fırsatlar
 • İştirakler ile sinerji
 • Robotik otomasyon süreçlerinin kullanımı
 • Yazılım çözümleri
 • Fonksiyonel kârlılığın etkin yönetimi
 • Yatırım Bankacılığı çözümleri
 • Danışmanlık çözümleri
Bağlantılı Öncelikli Konular
 • Dijital Dönüşüm ve Çeviklik
 • Siber güvenlik ve Veri Gizliliği
2022’nin Öne Çıkan Göstergeleri
9,52/10
TSKB Danışmanlık Hizmetleri Net Tavsiye Skoru
466
TSKB Ekonomik Araştırmalar rapor sayısı
14.000
TSKB Kütüphanesi’nde bulunan kitap sayısı
28
RPA süreci kapsamına alınan proje sayısı
80
milyon TL
tutarındaki SKA çerçevesinde kira sertifikası ihracına aracılık
535
milyon TL
tutarındaki yeşil dönüşüm odaklı halka arza aracılık
Sosyal Sermaye

Sosyal Sermaye

Riskler
 • Cinsiyet ve fırsat eşitsizliği
 • Refah düzeyinde artan eşitsizlik
 • Değişen paydaş beklentileri
Fırsatlar
 • Paydaş kapitalizmi
 • Gelişmekte olan bölgelerin desteklenmesi
 • Kırılgan grupların istihdamı
 • Farkındalık çalışmaları
Bağlantılı Öncelikli Konular
 • Çalışan Bağlılığı, Çalışan ve İnsan Hakları
2022’nin Öne Çıkan Göstergeleri
195
#EşitAdımlar platformunda yayımlanan içerik sayısı
Son 3 yılda 335 KOBİ ve ilave 370 istihdam
APEX Kredileri
180
Bugüne kadar burs imkanı sağlanan kız öğrenci sayısı
%27,9
Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamının geliştirilmesi kapsamında firma kapasitelerinde iyileşme
53
Yarının Kadın Yıldızları projesi ile desteklenen öğrenci sayısı
85
Cinsiyet Eşitliği değerlendirme aracı uygulanan firma sayısı

Ekler