ADNAN BALİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Adnan Bali

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

TSKB olarak iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltımı ve iklim değişikliği adaptasyonu yatırımları, odak alanlarımız arasında olmaya devam edecek. Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerini desteklemek üzere yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğiyle çevre yatırımlarına finansman sunmaya devam edeceğiz.

Devamını okumak için
ECE BÖRÜ
GENEL MÜDÜR, YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ece Börü

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ülkemizin yeşil ve kapsayıcı büyümesini sağlamak hepimizin ortak hedefi. TSKB olarak, etkin iş birlikleri ve somut adımlarla ortak geleceğimize olumlu ve kalıcı etki yaratmak motivasyonuyla ilerlemeye devam edeceğiz.

Devamını okumak için

ÜRETİLEN DEĞER

FİNANSAL SERMAYE

Girdiler

  • Kaynaklarda çeşitlilik ve güçlü likidite
  • KFK’lardan orta ve uzun vadeli kaynak temini
  • Devlet garantili fonlara ulaşım
  • Sürdürülebilir operasyonel kârlılık
  • Güçlü finansal yapı

Yaratılan Değer ve Etki

  • %68,5’ini yatırım ve APEX kredilerinin oluşturduğu kredi portföyü
  • %20,8 sermaye yeterlilik oranı
  • %16,7 özkaynak kârlılığı
  • %4,7 net faiz marjı
7

Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Kalkınmaya Destek

Kredi faaliyetleri aracılığıyla ağırlıklı desteklenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Dış Faktörler

Ekonomik Gelişmeler Sektörel Gelişmeler Otoritelerin Düzenlemeleri ve Yasal Değişiklikler Diğer Faktörler

BAŞLICA FİNANSAL VE FİNANSAL
OLMAYAN GÖSTERGELER

TSKB olarak entegre düşünce perspektifi çerçevesinde, ürettiğimiz etki ve değeri 6 sermaye başlığı altında paydaşlarımıza sunuyoruz. Her başlık altında tanımladığımız temel performans göstergeleri ile, stratejimiz doğrultusunda belirlediğimiz hedefler kapsamındaki performansımızı karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlıyoruz.

SERMAYE ÖĞELERİ

TSKB’NIN ÜRÜN VE HİZMETLERİ

Sunduğumuz ürün, hizmet ve çözümlerle Türkiye ekonomisine destek veriyoruz.

KURUMSAL BANKACILIK

Farklı Sektörlerdeki Sürdürülebilir Kalkınma Projelerine Nitelikli Finansman

YATIRIM BANKACILIĞI

Etkin, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Enstrümanlarla Uluslararası Standartlarda Yatırım Bankacılığı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye’nin Lokomotif Sektörlerine Yönelik Dönüşüm Gelişim ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

SKA'LARA KATKI

Bir kalkınma bankası olarak misyonumuz doğrultusunda SKA’lara katkı stratejik odaklarımız arasında en üst sıralarda yer alıyor. 3 faaliyet kolumuz ve sosyal projelerimiz aracılığıyla tüm SKA’lara katkı sağlıyoruz.

2021 yılında pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. Kredi faaliyetleri aracılığıyla desteklenen SKA'lar arasında SKA 1, SKA 7, SKA 8, SKA 9, SKA 12, SKA 13 ve SKA 17 öne çıkarken, SKA bağlantılı kredilerin toplam krediler içerisindeki oranı %89 seviyesinde gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Türkiye ekonomisi, 2021 yılında da büyümesine hız katmaya devam etti. Yılın ilk üç çeyreğinde GSYH 2020'nin aynı dönemine göre %11,7 büyüdü.

Değerli Paydaşlarımız,

Pandemi hâlâ dünyada ve ülkemizde, gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yarattığı olumsuz koşullar hayatlarımızı etkilese de aşılanma oranının artması, maske, sosyal mesafe gibi yeni normallere göre yeni davranışları benimsememiz ve tabii ki karar alıcılarının ekonomiye olan destekleriyle, 2020’den çok daha iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık her alanda arttı

Bu yıl aslında uzun zamandır bildiğimiz, ancak görmeyi ötelediğimiz büyük bir gerçek ile karşı karşıya geldik; iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları. Ülkemizde bizleri derin üzüntüye boğan orman yangınlarından sel felaketlerine, küresel çaptaki kuraklıklardan olağanüstü hava olaylarına kadar 2021’de iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuzlukları hepimiz günlük hayatlarımızda bizzat hissetmeye başladık. Bu yıldan itibaren toplumların, sürdürülebilirliğin, Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) yaklaşımının ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) önemini çok daha iyi anlayacağını, bu konulara çok daha farkında olarak yaklaşacağını düşünüyorum.

Ekonomik açıdan geride bıraktığımız yıl küresel çapta bir toparlanma yılı oldu. Aşılama oranının artmasıyla, bir önceki yıl yaşanan sert ekonomik daralma, yerini önce toparlanmaya, sonrasında da büyümeye bıraktı. Ancak tedarik zincirlerinde hissedilen aksaklıklar, birçok emtiada yaşanan arz sıkıntısı, Çin merkezli maden ürünlerinin üretimindeki ve tedarikindeki sorunlar, iklim değişikliği kaynaklı tarım üretiminde yaşanan kısıtlar nedeniyle emtia fiyatlarındaki artış her ülkede hissedildi. Böylece enflasyonist beklentiler yükseldi. Enerji fiyatlarında da yaşanan artış ile birlikte, bu beklentiler kalıcı oldu.

Ekonomimiz 2021’de büyümesine hız katmaya devam etti

Tüm olumsuzlukların, belirsizliklerin 2022 yılında hayatımızdan çıkmasıyla yerini olumlu beklentilere bırakacağına inanıyorum. Bu gelişmeler ışığında, dünya ekonomisinin 2022 yılında da kayda değer bir şekilde büyüyeceğini beklediğimizi söyleyebiliriz.

Türkiye ekonomisi, 2021 yılında da büyümesine hız katmaya devam etti. Yılın ilk üç çeyreğinde GSYH 2020’nin aynı dönemine göre %11,7 büyüdü. Şu an elimizde olan veriler, ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde gücünü koruduğuna işaret ediyor.

İç talepte yavaşlama sınırlı kalırken küresel maliyet nedeniyle enflasyon, yıl genelinde yükseldi. Özellikle ikinci yarıdan itibaren, döviz kurlarındaki volatilite, normalleşme sürecinin yol açtığı kapasite kısıtları ve gıda fiyatlarındaki hızlı artışlar, enflasyonda da yükselmeye neden oldu. 2020 sonunda %14,6 olan yıllık enflasyon, 2021 sonunda %36,1’e ulaştı. İhracatımızın rekor seviyede artması ve iç talebin bir yıl öncekine göre toparlanması ile 2021 yılını Türkiye ekonomisi büyük ve güçlü bir büyüme ile tamamladı. Güçlü dış talep ve turizmde süregelen iyileşme ve sonrasındaki büyüme ile cari dengede toparlanmanın beklendiği 2022 yılında, Türkiye’nin büyümeye devam etmesini bekliyoruz.

Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerini desteklemek üzere yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğiyle çevre yatırımlarına finansman sunmaya devam edeceğiz.

Yeşil dönüşüme destek olmaktan gurur duyuyoruz

2021 yılında hepimiz iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzlukları hayatımızda yaşadık, eğer önlem alınmazsa da yaşamaya devam edeceğiz. Ancak her krizin, aynı anda fırsatlara gebe olduğu inancından hareketle, geride bıraktığımız yılın, dünya toplumları için de milat olacağını düşünüyorum. Toplumlar, artık hiç olmadığı kadar bu sorunun, bizleri nelerin beklediğinin farkında.

Glasgow’da düzenlenen COP 26 BM İklim Değişikliği Konferansı’nda dünya ülkeleri fosil yakıtları geride bırakmak için umut verici bir karara imza attı. Bu konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olan Paris İklim Anlaşması’nın hâlâ canlı olduğunu, küresel gündemden düşmediğini büyük bir heyecanla gözlemledik. 2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın altı yıl aradan sonra TBMM’de de kabul edilerek yürürlüğe girmesinin, Türkiye’de de bu konuda politik bilincin ve farkındalığın oluştuğunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin kalkınması, ekonomik girişimlere ait yatırımların desteklenmesi ve sermaye piyasasının gelişmesi amacıyla kurulan TSKB olarak sürdürülebilir bankacılık alanında önemli bir birikime sahibiz. Sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında 10 yıldır hizmet veren iştirakimiz Escarus, iş dünyasının yeşil dönüşümüne verdiğimiz katkının önemli bir ortağı konumunda. Danışmanlığın yanında, kredi olanaklarımız ile ülkemizdeki yeşil ve sürdürülebilirlik dönüşümüne destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Sektörümüzün ilk İklim Riskleri Raporu’nu yayınladık

Uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarından ve piyasalardan temin ettiğimiz sürdürülebilirlik temalı fonlar, toplam fonlamamız içerisinde %80’i aşmış durumda. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz iyileşmeler ve güçlü ÇSY performansı sonucunda Bankamız, Sustainalytics tarafından değerlendirilen Türk bankaları arasında ilk sırada yer alırken, kendi kategorisinde küresel bankalar arasında altıncı sırada bulunuyor. Finansman faaliyetlerimizle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, ölçülebilir ve izlenebilir katkı sunuyoruz. Son dönemde işletme kredilerimizi de bu kapsamda ele almaya başladık. Mayıs ayında İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) tavsiyelerini dikkate alarak, Türk bankacılık sektörünün ilk İklim Riskleri Raporu’nu yayınladık. Açıkladığımız yol haritası ve belirlediğimiz bilim temelli hedeflerle Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine dayalı sanayiye geçişine yönelik desteğine hız kesmeden devam etme sözü verdik.

TSKB olarak iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltımı ve iklim değişikliği adaptasyonu yatırımları, odak alanlarımız arasında olmaya devam edecek. Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerini desteklemek üzere yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğiyle çevre yatırımlarına finansman sunmaya devam edeceğiz.

Kurumlar, şirketler, bankalar, finans kuruluşlarının varlıklarını ancak kâğıt üzerinde kanıtlayabilirsiniz. Plazalar, binalar, ofisler ve toplantı odaları, sandalyelerden, masalardan, cam ve betondan oluşur. Hem kurumlara, şirketlere anlam ve amaç veren hem de onlara mekân olan binalara, ofislere hayat katan şey, insanlardır. Pandemi sürecinde bunu daha iyi anladık ve deneyimledik.

TSKB’yi de var eden, var olmasını sağlayan ve sağlayacak olan yegâne şeyin insan olduğuna inanıyorum. Başarılı çalışmalarımızın, geleceğe umutla bakmanızın arkasında da çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile kurduğumuz güçlü bağların bulunduğunu düşünüyorum.

Tüm paydaşlarımıza şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim. 2022 yılının pandeminin ve onun getirdiği tüm olumsuzlukların son bulduğu, yaşanabilir bir dünya için somut adımların atıldığı bir yıl olarak tarihe geçmesi dileğiyle.

ADNAN BALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Sustainalytics tarafından Bankamıza verilen ÇSY risk rating notuyla kendi kategorimizde gerek Türkiye gerekse globalde ilk bankalar arasındayız.

Değerli paydaşlarımız,

Lineer ekonomi düzeninden döngüsel ekonomiye geçmemiz, tüm üretim, tüketim, yaşama ve çalışma pratiklerimizi “yeşil” bir bakış açısıyla yeniden inşa etmemizin artık varoluşsal bir zorunluluk olduğunu gösterdi. Sınırlı kaynaklara sahip bu güzel gezegende bir geleceğimiz olacaksa, bu adımları atmak için zaman tüketme lüksümüz yok.

Ülke olarak biz de önümüzdeki dönemde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yönünde sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye tüm sektörlerde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmek zorundayız. Bu dönüşümün en önemli aktörlerinden biri de kuşkusuz finans sektörü olacak. Tüm dünyada büyümenin ekonomik boyutu kadar ekoloji, biyoçeşitlilik, doğal kaynaklar, sosyal refah gibi boyutlarını da uzun vadeli bir perspektifle ele alan kalkınma bankacılığı yaklaşımının ise yeni dönemde finans sektörüne yön ve ilham vereceğine inanıyorum.

Yeşil ve kapsayıcı dönüşüme sürdürülebilir etki

2021’de yayınladığımız “Türk Sanayicisinin Yeşil Dönüşümü” adlı raporumuzda da belirttiğimiz gibi Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ülkemizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek için yaklaşık 11 milyar Euro seviyesinde akıllı finansmana ihtiyacı var. TSKB olarak uzun yıllardır kredilendirme, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle ülkemizin bu alandaki dönüşümüne kesintisiz destek veriyoruz.

Sustainalytics tarafından Bankamıza verilen ÇSY risk notuyla kendi kategorimizde Türkiye'de ilk, globalde ise ilk beş kurum arasındayız. Bu konumumuz bizi gururlandırırken sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sorumluluğumuzu da artırıyor. Tüm faaliyetlerimizde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) temel alıyoruz. Kredi portföyümüzün %90’ı SKA bağlantılı yatırımlardan oluşuyor. Yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre, kadın istihdamı, gelişmekte olan bölgeler, iş sağlığı ve güvenliği gibi çevresel ve sosyal temalı yatırımlara sunduğumuz finansman desteğiyle tüm SKA’lara dokunmakla birlikte yedi SKA’ya ağırlıklı olarak katkı sunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde de iklim değişikliği ile mücadele, karbonsuz ekonomiye geçişin desteklenmesi ve kapsayıcı bir sosyal kalkınmanın sağlanması stratejik önceliklerimiz olmaya devam edecek. Bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerle zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. 2025 yılına kadar SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içindeki ağırlığının %90, iklim ve çevre bağlantılı kredilerin ise %60 seviyesinde olmasını hedefliyoruz. 2021-2030 arasında ise işletmelerimize 8 milyar ABD Doları tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir finans alanında inovatif ürün ve iş birliklerinin önem kazandığı 2021 yılında, üçüncü sürdürülebilir tahvil ihracımızı tamamladık.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir etki

Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde son derece önemli olan yenilenebilir enerji yatırımlarına 20 yıldır destek sağlıyoruz. 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin bu alandaki kurulu gücünde %15'lik bir paya sahibiz. Son dönemde ağırlıklı olarak rüzgar, jeotermal, güneş ve biyogaz/biyokütle kaynaklarına dayalı yatırımların ve hibrit projelerin finansmanını gerçekleştiriyoruz.

Ekonomiye sürdürülebilir etki

2021 yılında orta ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda istikrarla büyümeye devam ettik. Yıl sonu itibarıyla toplam aktif büyüklüğümüz 84,1 milyar TL’ye ulaşırken, reel ekonomiye doğrudan katkımızı işaret eden toplam kredi portföyümüz 63,9 milyar TL oldu. Yine aynı dönemde yaklaşık 1 milyar ABD Doları yeni uzun vadeli kredi kullandırımı yaptık. Bu kredilerde yenilenebilir enerji, kapsayıcılık ve kapasite artış yatırımlarının öne çıktığını söyleyebiliriz. Öte yandan, güçlü kârlılığımız karşılık politikamızı ve sermayemizi desteklemeye devam ediyor. Aktif kalitemizi korurken, özkaynaklarımızı %13,7 artışla 6,9 milyar TL’ye, net dönem kârımızı ise 1,1 milyar TL’ye ulaştırdık.

%80’e ulaşan ÇSY odaklı kaynak yapısı

Sürdürülebilir finans alanında inovatif ürün ve iş birliklerinin daha da önem kazandığı 2021 yılında, hem Citi ile 25 milyon ABD Doları tutarında dış ticarete dayalı sürdürülebilir fonlama anlaşması imzaladık hem de üçüncü sürdürülebilir tahvil ihracımızı tamamladık. Ayrıca %130 yenileme oranı ile 192 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredimize ise dördü yeni olmak üzere 14 uluslararası banka katıldı. Aralık ayında ise Dünya Bankası'ndan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile temin ettiğimiz 150 milyon ABD Doları tutarındaki "Jeotermal Geliştirme Projesi kredisi ile Türkiye genelinde özel sektör firmalarının jeotermal yatırımlarını finanse edeceğiz. 2021 yıl sonu itibarıyla, ÇSY odaklı kaynakların toplam kaynaklarımız içerisindeki oranı %80’e ulaştı.

Yeşil dönüşüm için dijital etki

Pandemi tüm dünyada teknolojik gelişmeleri, dijitalleşmeyi ve inovasyonu hızlandırdı. Bir kalkınma bankası perspektifiyle bu gelişmeleri gezegenimizin sürdürülebilirliği ve kapsayıcı ekonomik büyüme için bir fırsat olarak görüyoruz. Bankamız genelinde verimliliği artırmak için uygulama modernizasyonu, veri analitiği, iş sürekliliği ve yapay zekâ alanlarında yatırımlarımızı hızlandırıyor, aynı zamanda uluslararası dijital dönüşüm gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Yeşil ekonomik dönüşüm gibi yeşil teknolojik dönüşümün de başarılması için hem kendimizi geliştiriyor hem de paydaşlarımızda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal etki

Bankacılık faaliyetlerimizle yarattığımız etkiyi, farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle ileriye taşıyoruz. Bu projeleri, bankamızın stratejik önceliklerine göre ele alıyor, iklim değişikliği, çevre, kadın istihdamı, eğitim ve sanatta fırsat eşitliği gibi konulara odaklanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda daha çok kişiye ve kuruma ulaşarak etkimizi artırmak için sivil toplum dernekleriyle yakın iş birlikleri kuruyoruz. SKD Türkiye ile hayata geçirdiğimiz #EşitAdımlar platformu 4. yılında iş dünyasının kadın dostu dönüşümünde önemli bir dijital rehber haline geldi. TEV bünyesinde kurduğumuz ve üniversiteli kız öğrencileri desteklediğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu 5. yılına ulaştı. IKSV ile yürüttüğümüz Yarının Kadın Yıldızları-Eğitim Destek Fonu ise üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerimizi uluslararası kariyer yolculuklarında destekleyerek hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ülkemizin yeşil ve kapsayıcı büyümesini sağlamak hepimizin ortak hedefi. TSKB olarak, etkin iş birlikleri ve somut adımlarla ortak geleceğimize olumlu ve kalıcı etki yaratmak motivasyonuyla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolculukta, hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değerli katkıları için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

ECE BÖRÜ
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Akıllı Asistan