search

Hakkımızda

Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması için değer yaratıyoruz.

Kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki birikimimiz, uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarıyla köklü iş ortaklıklarımız ve sürdürülebilir bankacılık modelimizden güç alan finansman ve danışmanlık çözümlerimizle iklim ve çevre dostu yatırımlara, istihdamda fırsat eşitliğine ve kapsayıcı ekonomik büyümeye nitelikli katkı sağlıyoruz.

Odaklarımız

  • İklim değişikliği ile mücadele
  • Düşük karbon ekonomisine geçişin desteklenmesi
  • Nitelikli insan kaynağının korunması
  • Kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve ana iş kollarımızla SKA’ların desteklenmesi
  • Güçlü finansal performans ve verimlilik
  • Uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesi
  • Güçlü kurumsal yönetim & etkin risk yönetimi
  • Kurum içinde ve dışında fırsat eşitliğinin gözetilmesi
  • Grup şirketleri ile sinerjik iş birliğinin sürdürülmesi