search

TSKB olarak 2012’den beri düzenlediğimiz Sürdürülebilirlik Atölyeleri ile geleceğin karar vericileri olan üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirliğe dair algısını desteklemeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında faaliyet gösteren grup şirketimiz ESCARUS iş birliğinde düzenlenen atölye her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, TSKB ve ESCARUS’tan danışmanlarla bir araya gelerek iklim değişikliği, karbon ekonomisi, çevre gibi konulara odaklı gerçek bir bankacılık projesi üzerinden vaka analizi yapıyorlar.

  • 2012 Sabancı Üniversitesi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile)
  • 2013 Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği temsilcileri)
  • 2014 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
  • 2015 ODTÜ ve TOBB Üniversitesi (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
  • 2016 Koç Üniversitesi
  • 2017 Bilkent Üniversitesi
  • 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi
  • 2019 Özyeğin Üniversitesi
  • 2021 ODTÜ iş birliği ile 9 farklı üniversite (ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi)
  • 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliği İle Online Olarak Yapılmıştır.