search

1980’li yıllarda, ülkemizde Çevre Mevzuatı’nın oluşturulmasından uzun yıllar önce, kredi faaliyetlerimizde çevre kriterlerini dikkate almaya başladık. 1990’lı yıllarda uluslararası piyasalardan kaynak temin ederek Türk sanayisine ilk çevre kredilerini sunduk. 2000’li yılların başında ise yenilenebilir enerji alanında proje finansmanına başladık.

Entegre bakış açısıyla kredi sağladığımız her projeyi bankacılık işleminden öte ülke kalkınmasına ve küresel sürdürülebilirliğe bir katkı olarak görüyoruz. Bugün sürdürülebilirlik temalı yatırımlar kredi portföyümüzün dörtte üçü seviyesine ulaşmış durumda. TSKB olarak finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji santralleri ise Türkiye’nin YE kurulu gücünün yüzde 15'ine denk geliyor. Sürdürülebilirlik temalı tüm bu yatırımlarla ülkemizin karbon ayak izinin her yıl 13.2 milyon ton seviyesinde azaltılmasına aktif katkı sağlıyoruz. 

Yeşil dönüşüm için sorumluluk alıyor, tutardan bağımsız olarak tüm yatırım ve işletme sermayesi kredilerinin çevresel ve sosyal risk ölçümünü yapıyoruz. Riskli yatırımlara finansman sağlamıyoruz.

2016 yılında yeşil tahvillerin Türkiye’deki ilk örneği olarak 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’i ihraç ettik. Bu ihracın ardından 2017 yılında dünyada bir ilke imza atarak gelirleri çevresel ve sosyal projelerin finansmanında kullandırılan, sermaye benzeri sürdürülebilir tahvilin uluslararası piyasalardaki ilk örneğini ihraç ettik. 2021 yılının başında ise üçüncü sürdürülebilir tahvil ihracımızı gerçekleştirdik.

Yatırım bankacılığı alanındaki hizmetlerimizde de sürdürülebilirlik temalı enstrümanlar geliştirmek yönünde sorumluluk alıyoruz. Yakın zamanda Türk sermaye piyasalarında ilk sürdürülebilir ve SKA odaklı kira sertifikası ihraçlarının ardından Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş tahviline aracılık ettik.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimsiyor, yaptığımız sosyal etki ölçümlemeleri ile 17 SKA’nın tümüne doğrudan veya dolaylı katkıyı raporluyoruz. Kredi portföyümüzdeki SKA bağlantılı finansman oranımız %93 seviyesine ulaşmış durumda.

Sürdürülebilir kalkınmaya destek misyonumuzu uluslararası inisiyatiflerle sürdürdüğümüz iş birlikleri ve imza attığımız pek çok uluslararası taahhütle daha da güçlendiriyoruz. En son 2019 yılında sürdürülebilir bankacılık çalışmaları kapsamında UNEP-FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katıldık.

İlk günden bu yana sürdürülebilirlik yolculuğunu sistemsel ve entegre bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Kurduğumuz sürdürülebilirlik yönetim sistemi ile 2006 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nı, 2012 yılında ise ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama almaya hak kazanan ilk Türk bankasıyız. 2008 yılından bu yana her yıl hesapladığımız karbon ayak izimizi silerek ülkemizde sıfır karbon bankacılık alanında rol model olmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Sustainalytics tarafından verilen ESG risk notumuzla Türkiye’de ilk, global bankalar arasında 6 en iyi banka arasında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. ESG risk notuna endeksli kulüp kredi sağlayan ilk Türk bankası olarak ülkemizdeki sürdürülebilir kalkınma yatırımlarına ilave kaynak yaratmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.

Uluslararası standartlardaki sürdürülebilirlik yetkinliğimizi aktararak 2011 yılında kurduğumuz iştirakimiz Escarus - Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. kanalıyla bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi kamu ve özel sektör oyuncuları ile paylaşıyor, yeşil ekonomik dönüşüme verdiğimiz somut katkıyı büyütüyoruz.

TSKB olarak sosyal sorumluluk projelerimizi de iş modelimizle entegre bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği alanında hayata geçirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle bu değeri büyütmek, iş dünyasında benzer iyi örnekleri çoğaltmak, daha fazla insanın hayatına dokunmak ve çevreyi koruyarak üreten bir ekosistem yaratmak için hız kesmeden çalışıyoruz.

2010 yılında finans sektörünün ilk GRI onaylı sürdürülebilirlik raporunu, 2017 yılında ise özel sektörün ilk Entegre Raporu’nu yayınladık. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yarattığımız tüm değeri bu raporlarımız kanalıyla şeffaf olarak paylaşıyoruz.


Öne Çıkan Sürdürülebilirlik Adımlarımız

2020'ler

 • Global Banking & Finance Awards - Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası (2023)
 • Global Banking& Finance Awards - Türkiye’nin En İyi Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi (2023)
 • Global Economics Awards - Bankacılıkta Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilirlik Uygulamaları Ödülü (2022)
 • World Finance - Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası Ödülü (2022)
 • ARC Awards - 2021 Entegre Faaliyet Raporu Onur Ödülü (2022)
 • Global Economics - Bankacılıkta Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilirlik Uygulamaları Ödülü (2022)
 • İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Tavsiyeleri ile Uyumlu Türk Bankacılık Sektöründeki İlk "İklim Riskleri Raporu" (2021)
 • TSKB’nin 3. Sürdürülebilir Tahvil İhracı (2021)
 • Türk Sermaye Piyasalarındaki İlk Sürdürülebilirlik ve SKA Temalı Kira Sertifikası (Sukuk) İhraçlarına Aracılık (2021)
 • TSKB Genel Müdürü Ece Börü, CSR Works Asya Bölgesi Kadın Sürdürülebilirlik Liderleri Onur Listesinde (2021)
 • CSR Works’den TSKB’ye “Asya Bölgesi - Yılın Entegre Raporu” Kategorisinde “Bronz” Ödül (2021)
 • TSKB’nin Sürdürülebilir Sukuk İhracı Aracılığına The Banker “Avrupa’da Yılın İslami Finansman İşlemi” Ödülü (2021)
 • Euromoney ve World Finance Dergilerinden “Yılın Sürdürülebilir Bankası” Ödülleri (2021)
 • Sürdürülebilirlik Kriterlerine Endeksli Sendikasyon Kredisi (2021)
 • TSKB ESG Risk Notuyla Globalde En İyi 6. Türkiye’de İlk Banka Konumunda (2021)
 • Türkiye’nin İlk Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Temalı Tahvil İhracına Aracılık (2021)
 • TSKB Sosyal Yatırım Bildirgesi İmzacısı (2021)
 • En İyi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notu (2020)

2010'lar

 • Türk Finans Sektöründe En Yüksek CDP Performans Skoru (2019)
 • IDFC Yönetim Kurulu Üyeliği (2019)
 • UNEP-FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Kurucu İmzacılığı (2019)
 • Çin Kalkınma Bankası’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı Garantili Kredi Sağlayan İlk Türk Bankası (2019)
 • İş Dünyasına Fırsat Eşitliği Alanında Rehberlik Eden Dijital Platform Eşit Adımlar’ın Kurulması (2019)
 • Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’ndan Özel Sektör Yatırımları İçin Kaynak Sağlayan İlk Finansal Kuruluş (2018)
 • Etki Raporlaması (Allocation & Impact Reporting) (2018)
 • KAGİDER ve IBRD Cinsiyet Eşitliği Sertifikası (2018)
 • IBRD Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi Kredisi (2018)
 • Yarının Kadın Yıldızları Eğitime Destek Fonu (2018)
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” Koordinasyonu TSKB & Escarus Eğitimden Üretime Burs Fonu (2017)
 • Türkiye’de Özel Sektörün ilk Entegre Raporu (2017)
 • Dünya’nın ilk “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvili” (2017)
 • FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne Katılım (2016)
 • TSKB İklim Değişikliği Beyanı’nın Yayınlanması (2016)
 • Türkiye’nin İlk Yeşil / Sürdürülebilir Tahvil İhracı (2016)
 • Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Un Women’s Empowerment Principles - WEPS) İmzalanması (2015)
 • BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Katılım (2015)
 • GRI G4 Onaylı Sürdürülebilirlik Raporu (2015)
 • Türkiye’nin İlk Sıfır Karbon Konseri (2014)
 • Sürdürülebilirlik Politikası ve Tamamlayıcı Politikaların Oluşturulması (2014)
 • Sürdürülebilirlik Komitesi’nin Kurulması (2014)
 • Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (The European Assocıatıon Of Long-Term Investors - ELTI) Kurucu Üyeliği (2013)
 • GRI A+ Onaylı Sürdürülebilirlik Raporu (2013)
 • Kredilendirmeye Uygun Olmayan Sektör Ve Faaliyetler Listesinin (Yasaklı Liste) Oluşturulması (2012)
 • Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin Kurulması (2012)
 • ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Standardı Sertifikası Alan İlk Türk Bankası (2012)
 • Uluslararası Kalkınma Finans Kulübü (IDFC) Kurucu Üyeliği (2011)
 • TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. - Escarus’un Kurulması (2011)
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Kapsamındaki İlk İlerleme Raporu (2011)
 • Su Saydamlık Projesi’ne (WDP) Destek Verilmesi (2011)
 • Long Term Investors Club (LTIC) Üyeliği (2010)
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) İmzalanması (2010)
 • Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Katılım (2010)
 • Finans Sektörünün GRI Onaylı İlk Sürdürülebilirlik Raporunun Yayınlanması (2010)

2000'ler

 • Global Reporting Initiative (GRI) ile Kurumsal Paydaş Olarak İştirak (2009)
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP-FI) Üye Olan İlk Banka (2009)
 • Türkiye’nin İlk Karbon Nötr Bankası (2008)
 • ERET’in (Çevresel Risk Değerleme Modeli) Uygulanmaya Alınması (2007)
 • Cevreciyiz.com Portalının Açılması (2007)
 • ISO 14001 Sertifikası Alan İlk Türk Bankası (2007)
 • Çevre Politikasının Paydaşlar ve Kamuoyuyla Paylaşılması (2006)
 • Çevre Yönetim Sistemi (2005)
 • İlk Yenilenebilir Enerji Projesi Finansmanı (2002)

1990'lar

 • Türk Sanayisine Sunulan İlk Çevre Kredileri (1990)

1980'ler

 • Kredi Değerlendirme Süreçlerinde Çevre Faktörünün Dikkate Alınması (1980)