search

Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uyguluyoruz.

TSKB rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uyguluyor. Üst yönetim ve her kademedeki çalışan ücretleri, fonksiyonların özellikleri, piyasa eş değer ücret seviyesi kriterleri ve coğrafya-bölge farklılığı baz alınarak piyasa verileri ile eşlenerek takip ediliyor. Sektör ücret verisi elde etmek için ulusal piyasada verileri yaygın olarak kullanılan konusunda uzman bağımsız danışmanlar tarafından düzenli olarak yapılan piyasa ücret araştırmaları ile her yıl ücret araştırma çalışması yapılıyor ve ücret araştırma anketlerine katılınıyor. Ücret araştırma raporlarının sonuçları, bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınıyor. TSKB Ücret Yönetimi, yöneticiler için de geçerli olmak üzere, kurumun ihtiyaç duyduğu beceri ve niteliklere sahip çalışanları cezbetmek ve elde tutmak üzerine kuruludur.

Ücret artışlarında; çalışanların performansı, kendilerini geliştirme çabaları, piyasa ücret araştırma sonuçları, bölgesel farklılıklar ve enflasyon oranı dikkate alınıyor. Çalışanlara aylık brüt ücret, Performans Yönetim Sistemi sonuçlarına göre üstün başarı gösterilmesi durumunda teşvik primi ve özel ödeme yapılıyor. Ücretlendirme uygulamaları, Ücretlendirme Komitesi tarafından düzenli denetlenip bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunuluyor.

Çalışanların sosyal güvenlikleri, “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı” ve “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı” tarafından sağlanıyor.

1-5 yıl (5 yıl dâhil) çalışanlar için yıllık 15 iş günü,

5-15 yıl çalışanlar için yıllık 20 iş günü,

15 yıl ve üzerinde çalışma süresine sahip çalışanlar için yıllık 25 iş günü izin imkânı ile birlikte asgari yasal mevzuata uymak üzere hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin haklarını çalışanlarına sunuyor.

Bankamız çalışanları sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerine daha yüksek bir iş ve yaşam standardı sağlamaya yönelik sosyal haklardan da yararlanıyor. Bu kapsamda; çalışanlara sağlık yardımı, yemek kartı, ulaşım yardımı, iletişim paketi desteği, internet yardımı, çocuk, evlilik ve doğum yardımı yapılıyor.

Asya ve Avrupa yakalarında İstanbul'un çeşitli semtlerine ulaşımı sağlayan karayolu servisleri bulunuyor.

Genel Müdürlük çalışanlarına TSKB yerleşkesinde açık büfe öğle yemeği ve içecek sunuluyor.

Sosyal Haklar

TSKB, çalışanlarına ayrıcalıklar sunan sosyal güvenlik sistemlerini kurarak ve başarıyla uygulayarak yatırım ve kalkınma bankacılığındaki ”sürdürülebilirlik” ve “liderlik” özelliklerini sosyal güvenlik alanına da taşıyor.

İkinci Emeklilik ve Sağlık Hizmetleri

TSKB Vakıfları tarafından ikinci bir emeklilik imkanı sunan bir sistem uygulanıyor. Bu sistem kapsamında TSKB Vakıfları, yaşam boyunca üyelerine, vefatları halinde de hak sahiplerine emekli aylığı, ve özel hastanelerde tedavi olma imkânı sağlıyor.

Kütüphane

TSKB Genel Müdürlük binasında yer alan kütüphane zengin kitap koleksiyonu ile tüm çalışanların kullanımına açık tutuluyor.

Spor Salonu

Tüm çalışanlara, mesai saatlerinin dışında TSKB yerleşkesinde bulunan spor salonundan yararlanma imkanı sağlanıyor.

Takım Oyunları

Çalışanların ekip ruhunu daha fazla deneyimlemeleri ve kurum içi iletişimi artırmaya yönelik; farklı departmanlardan birçok çalışanın yer aldığı futbol, kürek ve masa tenisi spor takımları, yurt içi ve yurt dışı kurumsal turnuvalarda TSKB’yi temsil ediyor.

Güvenli Çalışma

TSKB, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli yaşamalarının önemini benimsemiş ve bu konuları insan kaynakları politika ve uygulamalarında içselleştirmiştir.

TSKB’nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binaları ile Ankara Şubesi, Türkiye'de geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum gözetiyor. Oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aracılığı ile mevzuat kapsamında Banka’nın yükümlülükleri, fiziksel koşulları ve teknik altyapısı periyodik olarak kontrol ediliyor. Banka binalarında hizmet veren iştirak şirketlerin ve alt işverenlerin temsilcilerinin de yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 6 Banka çalışanı, 1 İSG uzmanı, 1 İşyeri Hekimi, 3 iştirak şirket temsilcisi ve 7 alt işveren temsilcisi olmak üzere 18 kişiden oluşuyor. Kurul’a Bina İşletim ve İdari İşler Müdürü başkanlık ediyor. Yürütülen faaliyetler Banka’nın internet sayfasında güncel olarak duyuruluyor. Banka, bunlara ek olarak, dünyadaki çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alan bir politika uyguluyor.

“Sıfır Kaza” Seviyesi

TSKB, işyerinde sıfır kaza seviyesini sürdürmeyi değişmez kurumsal hedefi olarak görüyor. Ayrıca TSKB, işyerinde sağlık ve güvenliği eksiksiz sağlamak hedefiyle sağlık ve güvenlik alanında uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışıyor.

TSKB İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışanlara her yıl bu eğitimler veriliyor. Eğitim göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.

Sıfır Kaza Seviyeleri bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Tazminat Politikası

Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi, İş Kanunu hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren çalışana ya da çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına İş Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ödeniyor.

İhbar Tazminatı

İhbar süresi, İş Kanunu’nun ilgili maddesinde belirlenen bildirim sürelerine göre uygulanıyor. Bildirim süresinin uygulanmadığı durumlarda, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ihbar tazminatı ödeniyor. Bildirim süresinin uygulandığı durumlarda, bildirim süreleri içinde günlük iki saatten az olmamak üzere iş arama izni veriliyor.