search

Türkiye'deki ilk tahvil ihracı, ilk yurt dışı tahvil ihracı, ilk hisseye dönüştürülebilir tahvil ihracı ve ilk banka bonosu ihracını yapan lider yatırım bankasıyız.

Borçlanma aracı ihraçlarında ilkleri gerçekleştiren ve sermaye piyasalarına düzenli olarak yeni oyuncular kazandıran bir yatırım bankası olarak müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Sermaye piyasalarında borçlanma aracı ihraç etmek isteyen firmalara sunduğumuz danışmanlık ve aracılık hizmetleri ile süreci doğru zamanlama ve doğru yatırımcı kitlesine yaklaşım ilkeleri çerçevesinde yönetiyor, müşterilerimizin finansman ihtiyacının en uygun şekilde karşılanmasına destek sağlıyoruz. 2019 yılından bu yana kurmuş olduğumuz Varlık Kiralama Şirketi üzerinden Kira Sertifikası ihraçlarında da aracılık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık ve aracılık hizmeti sunduğumuz borçlanma araçları

 • Bono & Tahvil
 • Kira Sertifikası (Sukuk)
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
 • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK)

Borçlanma Aracı ihracı süreçlerinizde uçtan uca sizinleyiz 

 • Borçlanma araçları konusunda şirketlerin ihtiyaç ve beklentilerine, piyasa koşulları çerçevesinde en uygun strateji ve çözümlerin sunulması
 • Satış, tahsisli satış ve halka arz yöntemlerinden en uygun olanın seçimi
 • İhracın sabit veya değişken getirili olarak gerçekleştirilmesi
 • Müşterilerimiz adına resmi kurumlar nezdinde yapılacak tüm başvuru ve onay süreçlerinin koordinasyonu
 • Geniş yatırımcı tabanı sayesinde en uygun koşullarda kaynak teminine olanak sağlanması
 • Aracılık ettiğimiz tüm ihraçlarda ikincil piyasada likiditenin sağlanmasına yönelik destek verilmesi

Borçlanma aracı ihracı ile firmanızın sağlayacağı kazanımlar

 • Borç temini açısından banka kredilerine alternatif yaratarak tahsis edilen kredi limitlerinin esnek kullanımı
 • Kısa vadeli banka kredilerinin ihtiyaca uygun vadeli borca çevirilerek mali yapının yeniden şekillendirilebilmesi
 • Belirli yapılarda büyümeyi destekleyecek işletme sermayesini teminat vermeden sağlama olanağı
 • Sermaye piyasalarına erişim ile kurumsal kredibilitenin artırılması
 • Hisse senedi ihracına kıyasla görece daha düşük ihraç maliyeti
 • Yatırımcılar, finansörler ve iş ortakları nezdinde kurumsal prestij ve bilinirliğin artırılması
 • Takip eden ihraçlarda kendini piyasada ispatlamış bir şirket olarak daha uygun maliyetle borçlanma imkanı