search

Ekonomi ve Finansal Piyasalar Görünümü

Ekonomi ve Finansal Piyasalar Görünümü hizmetimizle, şirketlerin üst düzey yöneticilerini ve finans departmanlarını alacakları kritik finansal kararlar öncesinde küresel ve Türkiye ekonomisine dair gelişmeler hakkında bilgilendiriyor, güncel piyasa fiyatlamaları ve olası senaryolar üzerine içerikler sağlıyoruz. Kur, faiz ve enflasyon gibi öncü makroekonomik değişkenlere dair öngörülerimizi düzenli aralıklarla paylaşıyoruz.

Tahmin ve Senaryo Analizi

Tahmin ve Senaryo Analizi danışmanlığımızla, makroekonomik projeksiyonlar çerçevesinde, şirketlerin yatırım ve stratejilerine ışık tutmak adına, ülke ekonomilerinin olası risk ve fırsatlarını ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla, küresel ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasi ve jeopolitik faktörlerin şekillendirmesiyle varsayımlar oluşturuyor, bu varsayımlar sonucunda büyüme, enflasyon, piyasa faizleri ve döviz kuru gibi makroekonomik ve finansal verilerle ilgili farklı senaryolar dahilinde orta ve kısa dönemli tahminler üretiyoruz.

Bu senaryo analizleri ile şirketlere farklı koşullarda iş planlarını oluşturmaları, finansal koruma hizmeti satın almaları ve bütçe planlama konusunda rehberlik sunuyoruz.

Yönetim Kurulu için Makroekonomi Sunumu

Şirketlerin yönetim kurullarının ya da üst yönetimlerinin karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla verdiğimiz sunum hizmetlerimizle, güncel makroekonomi ve piyasa görünümünü, ilgili projeksiyonlarımızla beraber interaktif bir şekilde paylaşıyoruz.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan sunumlarımızı aylık ve çeyreklik bazda güncelliyoruz.

Makro Aktivite ve Mikro Gündem İzleme

Makro Aktivite ve Mikro Gündem İzleme hizmetimizle, Makroekonomik aktivitenin alt kalemleri ile yapısal özelliklerini dikkate alarak aylık farklı frekanstaki veriler üzerinden izliyoruz.

Üretim, satış, ihracat ve finansman gibi makro göstergeleri aktivite bazında takip ederek, faaliyetlerin mevcut durumu ve eğilimleri ile değerlendiriyoruz. Yıllık bazda 2 veya 4 kez gerçekleştirilen çalışmamızı, aktivitelere ilişkin haber akışı ve ana gündem maddelerini dahil ederek sunum şeklinde paylaşıyoruz.

Bu hizmetimizle, finans ve birden fazla iktisadi faaliyet kolunda aktif olan firmaların yöneticilerine, ekonomik performansın gidişatına ilişkin fikir oluşturulmasında katkı sağlıyoruz.