search

Enerji Verimliliği Ön Etüt

Enerji giderleri; sanayi tesisleri, ticarethaneler, kamu kurumları ve konutların en önemli gider kalemlerinin başında gelir. Enerji giderlerini düşürmenin en kestirme ve etkin yolu ise enerji verimliliğini arttırmaktır. Enerji verimliliği, AB’ye ihracat yapan firmalar için Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın devreye girmesiyle beraber oluşacak karbon vergisi kaynaklı finansal yüklerin azaltılmasında da kritik bir araç olacaktır.

Enerji verimliliği ön etüt çalışması ile tesisin ya da işletmenin enerji tüketim ve maliyet yapısı incelenir, fatura analizleri yapılır, etüt kapsamında belirlenmiş 13 alt başlık özelinde aktif ve pasif enerji verimliliği uygulamaları değerlendirilerek enerji verimliliğinin iyileştirilebileceği fırsat alanlar belirlenir.

Düşük maliyetli veya maliyet gerektirmeyecek, getirisi yüksek ekipman ve altyapı yatırımları ile işletme ve bakım pratikleri içeren önerilerle ön etüt çalışması tamamlanır.

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi, mevcut varlıklarının alımı / satımı, potansiyel hizmet alımları, mevzuat hakkında bilgilendirme, katkı payı yarışmaları, ihaleler, ulusal/uluslararası standartlara uyum da dahil olmak üzere sektörün tamamına yönelik teknik araştırma, çalışma ve raporlamalarla müşterinin sektördeki stratejik hedeflerine destek olunması hedeflenir.