search

Sektörel Analiz 

Sektörel Analiz hizmetimiz kapsamında güvenilir istatistiklerle sektörün gelişimini; trendler, riskler ve fırsatlar doğrultusunda analiz ediyor, geleceğe yönelik beklentileri ortaya koyuyoruz. Bu danışmanlık hizmetimiz, faaliyet gösterilen sektörün tarihsel gelişimi, istatistiksel gerçekleşmeler, pazar payı ve kıyaslama analizleri ile sektörel rasyo analizleri, faaliyet yapıları ve mevcut yeni trendlerin incelenmesi gibi sektör özelinde temel değerlendirmelerin gerçekleştirilmesini kapsıyor. Sektörel analizlerimizle, faaliyet gösterdiğiniz veya gösterebileceğiniz sektörlerin bugünü ve geleceği hakkında doyurucu bilgiler sunuyor, orta-uzun vadeli planlamalarınızı sağlıklı öngörüler ışığında yapmanıza destek oluyoruz.

Hedef Sektör ve Firma İncelemeleri

Hedef Sektör ve Firma İnceleme danışmanlığımızla bir sektöre veya şirkete yatırım niyetinde olan müşterilerimiz için hedef sektör ve şirketleri operasyonel, ticari ve finansal olarak inceliyor, ileriye dönük performanslarını tespit ediyoruz. Çalışma kapsamında şirketin mali tablo analizlerini yapıyor, nakit akış performansını, iş planı çalışmalarını inceliyor, operasyonel ve ticari analizlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sektörü geçmiş ve gelecek büyüme performansı ile beraber değerlendiriyor, sektörel risklerle fırsatların yanı sıra rekabet ortamını analiz ediyoruz. Bu hizmetimizle müşterilerimize yatırım yapacağı sektör veya şirkete dair objektif bir değerlendirme sunuyor, belirlenen risk ve fırsatlar doğrultusunda sinerji yaratabileceği, geleceğe dönük potansiyeli olan, sağlam bir nakit akış performansına sahip bir şirkete ya da sektöre yatırım yaparak operasyonlarını genişletmeleri veya çeşitlendirmeleri yönünde rehberlik ediyoruz.

Elektrik Fiyat Modeli

Türkiye'nin elektrik piyasasını inceleyen ve önemli veriler sunan Elektrik Fiyat Modeli Raporu, elektrik sektörünün dinamiklerini anlamak ve geleceğe yönelik stratejiler oluşturmak için bir kaynaktır. Raporumuz, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi ve tüketim trendleri üzerine analizler sunarken, Türkiye'de elektrik fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan Piyasa Takas Fiyatı'nın (PTF) nasıl oluştuğunu detaylarıyla incelemekte, sektör profesyonelleri için arz-talep ve fiyat dinamikleri ekseninde elektrik piyasasının geleceğine dair bakış açısı kazandırmaktadır.