search

Müşterilerimize faaliyet yapısının sürdürülebilirliği kapsamında işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman alternatifleri sunuyoruz. 

Bunun yanı sıra sürdürülebilirliği odağına alan temalar kapsamında da firmaların işletme sermayesi finansmanını sağlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını destekliyoruz.

Finansman Sağladığımız Alanlar

  • Hammadde Temini
  • Stok Yönetimi
  • Ticari Alacakların Yönetimi
  • Personel Harcamaları
  • İhracatın Desteklenmesi
  • Diğer İşletme Giderleri (bakım-onarım giderleri vb.)