search

Kalkınma Temalı İçerik Danışmanlığı

Kalkınma Temalı İçerik Danışmanlığı hizmetimizle, dünyanın kalkınma gündemini ve Türkiye'nin yapısal ihtiyaçlarını dikkate alarak içerik danışmanlığı sunuyoruz. Kalkınma Finansmanı Kuruluşlarının gündemi ile örtüşen çalışmalarda, dünyanın ve Türkiye'nin mevcut durumunu sayısallaştırarak ortaya koyuyoruz.

Çalışmalarımızda Türkiye'de politika yapıcıların konuya yaklaşımı ele alınırken, incelenen kalkınma temasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile olan ilişkisini değerlendiriyoruz. Bu hizmetimizle firmaların rakipleri karşısında farklılaşma ve rekabet gücü kazanma fırsatlarına destek oluyoruz.

ESG Veri Danışmanlığı

“Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” (ESG) Veri Danışmanlığı hizmetimiz çerçevesinde; çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı kalkınma konularında sayısal analizlerle firmaların mevcut verilerini veya Türkiye'deki verileri, küresel uygulamalar ışığında analiz ediyoruz.

Şirketlerin yatırım, risk ve sorun yönetimlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesi adına, önemi artan ESG kriterlerini yatırım kararlarında ve kurumsal yönetimde nasıl şekillendireceklerini aktarmayı hedefliyoruz.