search

Çevre kirliliğini önlemeye ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik projelere sağladığımız krediler ile firmaların daha verimli ve çevresel olarak sürdürülebilir bir üretim düzeyine geçişine destek veriyoruz.

Çevre Yatırımlarında Öne Çıkan Başlıklar

  • Atık Su Yönetimi (Altyapı ve Atık Su Arıtma Tesisi)
  • Baca Gazı Arıtma Tesisi
  • Atık Yönetimi
  • Yakıt Dönüşümü
  • İklim Değişikliği Uyum