search

Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz.

Enerji üretim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yatırımlar başta olmak üzere birleşme ve satın alım finansmanı, altyapı ve ulaştırma projeleri ile kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin finansmanını gerçekleştirerek ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz.

Kaynak aktardığımız enerji projeleri; hidroelektrik santralleri, güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal enerji santralleri şeklinde çeşitlilik gösterir. Gerçekleştirdiğimiz toplam 387 proje için öngörülen kurulu güç 8.239 MW düzeyindedir ve Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %13,3’ünü temsil eder.

Finansman Sağladığımız Alanlar

Enerji

  • Enerji Üretim
  • HES, JES, RES, GES, Biyokütle ve Doğal Gaz Çevrim Santralleri

Enerji Dağıtım

  • Elektrik Dağıtım Projeleri
  • Doğal Gaz Dağıtım Projeleri 

Birleşme ve Satın Alım Finansmanı (M&A)

Altyapı / Ulaştırma

  • Lojistik
  • Ulaşım Projeleri (Liman ve Havaalanları)
  • Telekomünikasyon

Kamu – Özel Sektör Ortaklığı Projeleri (PPP)