search

Swap işlemleri ile müşterilerimizin fonlama maliyetlerini en aza indirerek, etkin nakit akımı ve risk yönetimi yapabilmelerine olanak sağlıyoruz.

  • Para Swabı
  • Faiz Swabı
  • Çapraz Kur Swabı

Para Swabı

Farklı döviz cinslerinden nakit akımlarının değiştirildiği para swabı valör ve vade tarihinde, iki para biriminin belirlenen kur seviyelerinden belli bir süre için takas edildiği anlaşma türüdür. Para swap işlemlerinde kur riski yoktur, sadece faiz riski bulunur.

Borçlanma maliyetinin düşürülmesi ve kur riskine girmeden nakit akışının düzenlenmesi amacı ile kullanılır.

Faiz Swabı

Gösterge bir anapara tutarı üzerinden, aynı para biriminden olan borçların faiz yapısının değişken faizden sabit faize dönüştürülmesine ya da sabit faizden değişken faize dönüştürülmesine imkan tanıyan faiz swabı riskin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Faiz swap işlemlerinde anapara el değiştirmez sadece ilgili dönemler itibari ile faiz tutarları el değiştirir.

Çapraz Kur Swabı

Çapraz kur swap işleminde, döviz swabının faiz swabı ile birlikte kullanımı sayesinde hem farklı para birimleri hem de farklı faiz yapısının (sabit veya değişken) taraflar arasında el değiştirmesi sonucunda etkin risk yönetimi yapılabilmektedir.