search

Uzmanlaşmış proje finansmanı ekibimiz ile her bir projeye özel olarak geliştirilen orta ve uzun vadeli finansman seçenekleri sağlıyoruz. 

Bu kapsamda aşağıda yer alan süreçleri gerçekleştiriyor ve sonucunda projenin hayata geçirilmesi için gerekli finansman sağlıyoruz.

  • Makroekonomik göstergeler ve sektörel veriler ışığında proje risklerinin tespit edilmesi
  • Projenin teminat ve diğer kredi koşullarının belirlenmesi
  • Projenin finansal, ekonomik ve teknik yönlerden değerlendirmesi yapılarak fizibilite raporunun hazırlanması
  • Gerekli olduğu durumlarda yurt içi/yurt dışı bankalarla oluşturulan konsorsiyumlara/sendikasyonlara katılım sağlanması
  • Proje kapsamında belirlenen senaryolar dahilinde nakit akım projeksiyonlarının oluşturulması
  • Projenin kredi sözleşme ve teminat dokümantasyon sürecinin yönetilmesi
  • Proje için optimum borç-öz kaynak oranı, vade yapısı, finansal kısıtlar ve fiyatlamanın belirlenmesi

Proje Finansman Süreci

1. Risk/Getiri Analizi 2. Fizibilite 3. Proje Finansmanı Modeli
Makroekonomik Riskler Mali ve Teknik İnceleme Nakit / Gayrinakit Kredi Paketi
Sektör Riskler Sektörel Konumlandırma ve Büyüme Potansiyeli Borç / Özkaynak Dengesi
Yönetsel Riskler Ürünün / Hizmetin Potansiyel Alıcılar Teminat Paketi
Projenin Tamamlanmama / Maliyet Artışı / Gecikme Riski Hukuki Çerçeve Vade ve Geri Ödeme Yapısı
Planlanan Kapasiteye / Verime Ulaşamama Riski Çevresel ve Sosyal Etki Finansal Kısıtlar