search

Ülkemizin geleceğini inşa eden iş gücümüzün sağlığını ve güvenliğini en ön sıraya koyuyor, çalışma hayatındaki riskleri ortadan kaldıran yatırım projelerinize destek veriyoruz.


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yatırım Projeleri

 • Toz filtreleme ve havalandırma yatırımları
 • İSG riskine yol açan mevcut ekipmanın renovasyonu & modernizasyonu
 • Yangın güvenliği, algılama ve ilk müdahale yatırımları
 • Online gaz ve toz ölçüm yatırımları

 • İşçilerin refahını artırma amaçlı yatırımlar (hijyen koşullarının iyileştirilmesi, ışıklandırma ve havalandırma sistemleri, soyunma odalarının yapımı & renovasyonu)
 • Saklama ve atık depoları (yüksek riskli, oksitleyici, patlayıcı, yanıcı maddeler)
 • Üretim prosesleri güvenliği için genel ve özel önleme yatırımları

 • 80 db üzeri tesislerde gürültü önleme & yalıtım yatırımları
 • Kişisel koruyucu ekipman yatırımları (baret, kulaklık, özel giysi, ayakkabı...)
 • Makinelerin hareketli parçalarına karşı koruyucu yatırımlar

 • Risk içeren sistemlerin ve tesisatların renovasyonu & modernizasyonu
 • Riskli manuel proseslerin otomasyon yatırımları
 • Güvenlik amaçlı saha yatırımları (güvenlik çitleri, koruyucu parmaklıklar, uyarı işaret, ışık ve sinyalleri, güvenlik amaçlı yol döşeme, güvenlik platformları, topraklama, paratoner...)

 • Acil durumlar için kurtarma odası yatırımları
 • Tozsuzlaştırma yatırımları (çimento fabrikaları, dökümhaneler, çelik üretim tesisleri, hazır beton tesisleri...)
 • Kontrol ve izleme yatırımları (Basınç, sıcaklık, hız gibi risk unsuru taşıyan parametreler)