search

Finansal analist ve mühendislerden oluşan ekibimizle müşterilerimizin şirket yapılarını, projelerini ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını detaylı şekilde inceleyerek değerlendiriyoruz. 

Değerlendirme süreci sonucunda tespit edilen sorunlara veya eksikliklere getirdiğimiz öneri ve çözümlerle, iş ortaklarımızın yatırım getirisini doğrudan artıran bir iyileştirme döngüsüne katkı sağlıyoruz.

Kredi Değerlendirme Süreçleri

1. Kredi Değerlendirme Raporu Hazırlanır
Finansal Analiz Mühendislik Vizyonu Ekonomik Araştırmalar
İlgili şirketin detaylı finansal analizi Mevcut durum analizi Piyasa ve sektör dinamiklerinin takibi
Ürün grubu bazında satış performansı ve karlılık Yatırım projelerinin detaylı teknik analizi Sektörel Konumlandırma
Aktif finansman yapısı Yatırım ve işletme maliyeti analizi Projelerin değerlendirilmesi için sektörel veri oluşturulması
İşletme Sermayesi yönetimi Yatırım kapasite değerlendirmesi
Risk yönetimi Yatırımın çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi
Geleceğe yönelik beklentiler ve nakit akışı projeksiyonu Ekspertiz (ipotek) değerinin incelenmesi
2. Kredi Değerlendirme Raporu limit tesis çalışmaları için TSKB içinde ilgili departmanlarla paylaşılır.
3. Finansal Analiz, Mühendislik ve Kredi Tahsis Departmanları ilgili hazırlıkları yaptıktan sonra Kredi Değerlendirme Komitesi’ne sunum yapılır.
4. Kredi Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanan proje talepleri Yönetim Kurulu onayına sunulur.