search

Birleşme ve Satın alma Hazırlık Hizmetleri

M&A hazırlık hizmetlerimizle, stratejik/finansal bir yatırımcı ile ortaklık yapmayı veya iş kolunu tamamen satmayı hedefleyen şirketler için süreç öncesi en uygun ortaklık koşullarının sağlanması için çalışıyoruz.

Bu kapsamda şirketin sürece uygunluğunu değerlendiriyor, süreç öncesi şirket bünyesinde gerçekleştirilmesi gereken değişikliklerin tespit edilmesi hedefliyoruz.

Şirketi finansal, sektörel ve operasyonel açıdan inceliyor, nakit akış yönetimi, işletme sermayesi, borç yönetimi vb. konuları değerlendirip şirketin satış değerine etki edecek unsurların belirlenmesine ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasına katkı sağlıyoruz.

Bu hizmetimizle şirketin olası bir ortaklık sürecine en uygun biçimde hazırlanmasını sağlıyoruz. Şirket ile ilgili sunduğumuz objektif finansal, operasyonel ve sektörel değerlendirmelerle, süreç öncesi gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması için rehberlik ediyoruz. 

Finansal Durum Tespiti (FDD)

Finansal Durum Tespiti danışmanlığımızla, satın alma ve birleşme sürecinde alıcı konumunda olan veya kredi sağlayan kurumlara hedef şirketin uygunluğu veya fon sağlanabilirliği konusunda karar verme imkanı sunuyoruz.

Potansiyel bir satın alma veya birleşme işlemi öncesi hedef şirketin finansal bilgilerinin stratejik ve operasyonel açılardan objektif ve detaylı değerlendirmesini yapıyoruz.

Hedef şirketin sunduğu fırsatlara ve güçlü yanlarına ek olarak riskli alanlarını da belirleyip, fiyat ve hisse satış sözleşme müzakerelerinin alıcı taraf tarafından daha bilinçli yönetilmesine yardımcı oluyoruz.

Finansal durum tespit çalışması sonucunda çıkan raporumuzla müşterilerimize satın alım sürecine devam edip etmeyecekleri, devam edeceklerse doğru fiyat mekanizmasını ve pazarlama stratejilerini oluşturmaları yönünde ışık tutuyoruz.

Satıcı Taraf Durum Tespiti (VDD)

Satıcı Taraf Durum Tespiti danışmanlığımızla şirketini kısmen veya tamamen satmayı düşünen veya potansiyel bir satış sürecinde birden fazla potansiyel alıcının dikkatini çeken veya çekmek isteyen şirketlerin satış süreçlerini en etkin şekilde yürütmeleri için katkı sağlıyoruz.

Yatırımcılarla etkin ve objektif bir iletişim kurulması, kaliteli ve karşılaştırılabilir teklifler vermeleri için gerekli finansal bilgilerin sağlanması, satış sürecinde alıcıların sorun olarak değerlendirebileceği hususların önceden tespit edilerek zamanında çözüm bulunması yönündeki çalışmalarımızla şirketinizi satış sürecine hazırlamanıza yardımcı oluyoruz.

Hedef şirketin finansal ve operasyonel bilgilerini inceleyerek, fırsatlarının ve güçlü yanlarının belirtilmesinin yanı sıra riskli alanların tespitini gerçekleştirerek satıcı tarafa rehberlik ediyoruz.

Finansal durum tespit çalışması sonucunda çıkan raporumuzla müşterimize satıcı taraf sürecinin ve veri odası sürecinin planlamasında destek oluyoruz. 

Değerleme Hizmetleri

Değerleme hizmetimizle, şirketinizin, bir iş kolunun veya fikri mülkiyetlerinin değerleme çalışması yapılarak, satın alma fiyatını veya atılacak önemli adımların değer üzerindeki etkisini ortaya koyuyoruz.

Finansal ve operasyonel fırsatların analiz edilmesinin yanı sıra, stratejik kararların da etkisini inceleyerek uluslararası değerleme standartlarına uygun bir değerleme hizmeti veriyoruz.

Sunulan değerleme hizmetimiz ile müşterimize stratejik planlama ve karar alma sürecinde destek oluyoruz.