search

Finansal Rehabilitasyon

Finansal rehabilitasyon danışmanlığımızla devamlılığı ile ilgili ciddi sinyaller veren veya iflas aşamasına gelmiş olan şirketler için bu zorlu sürecin sağlıklı ve hukuki zemine uygun bir şekilde atlatılmasına destek oluyoruz. Devamlılık sorunu yaşayan şirketlerin finansal performansı ve borç yapısını inceleyerek, alınacak önlemlerin ve geliştirilecek stratejilerin tespit edilmesine ek olarak rehabilitasyon sürecine dahil olan taraflarla iletişim sürecini de yürütüyoruz. Kamu otoritesi, kreditörler ve diğer paydaşlar ile etkili bir iletişim süreci yürütülmesini ve her bir paydaşın gereksinimlerinin yerine getirilmesi ile iflas sürecinin aşılıp şirketin tekrar sağlıklı bir şekilde operasyonlarına devam etmesini hedefliyoruz.

Yapılandırma Koçluğu

Yapılandırma Koçluğu hizmetimiz kapsamında finansal performansı düşük şirketlere mali yapının yeniden yapılandırılması konusunda destek sağlıyoruz.

Bu alanda tecrübeli ekibimizle, şirketin finansal performansı ve yapının sürdürülebilirliği hakkında objektif bir değerlendirme yaparak, rehabilite edilmesi gereken konular hakkında profesyonel çözüm ortağınız oluyoruz.

Bunun yanı sıra alternatif finansman kaynaklarını değerlendirerek, ihtiyaçlarınıza göre borç yeniden yapılandırma önerileri kapsamında finansal projeksiyonlar sunuyor ve yapılandırma stratejisi belirliyoruz.

Finansal İletişim Stratejileri

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda problem yaşayan şirketlerin kreditörlerine karşı olası itibar ve güven kaybına karşı koruyucu, açık ve net bir iletişim stratejisi oluşturmalarına katkı sağlıyoruz.

Ayrıca yatırımcılar, analistler, kamuyu aydınlatma platformu ve medyayı içeren tüm dış paydaşlarla iletişimde, içerik ve mesajların, şirketin kurumsal stratejisi ile tutarlı olması ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik etkinlik türü, açıklama yöntemi ve takvimi gibi unsurları içeren çalışmalar gerçekleştiriyoruz.